דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב

"הלכות שבוע שחל בו תשעה באב" המובאים בחוברת בהלכה ובאגדה של הרב דוד שלום נקי שליט"א. דברים המותרים בשבוע שחל בו תשעה באב ואופן ההיתר בדברים המותרים בשבוע זה: גיהוץ בגדים, גזיזת הציפורניים, צחצוח נעליים, ניקיון הבית והדין במצב שתשעה באב חל להיות ביום ראשון, או שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון ואין שבוע שחל בו...

דיני שבוע שחל בו תשעה באב

 

דברים המותרים בשבוע זה


גיהוץ בגדים

מותר לגהץ את בגדיו בשבוע שחל בו תשעה באב. (רלח)

 

גזיזת הציפורניים
מותר לגזוז ציפורניים בשבוע שחל בו תשעה באב. וכל שכן בערב שבת חזון, שמותר לגוזזן לכבוד שבת. ויש להזהר תמיד לגזוז את הציפורניים העודפות על הבשר, מפני ששם נתלים החיצונים ויונקים ממנו. ומפאת חומרת הדבר, כתב הגאון רבנו יוסף חיים, שאפילו בתשעה באב יגזוז אותן, אם הן עודפות על הבשר. (מגן אברהם, אליה רבה, נודע ביהודה, שלחן מלכים, שואל ונשאל, רב פעלים ועוד. רכז)

כתב בשו"ת מהר"ם חלאווה (סימן י): אין ספק בעיני שמותר ליטול ציפורניים במספריים בשבוע שחל בו תשעה באב, שאין לנו לאסור אלא דברים שאמרו חכמים בפירוש, אבל להוסיף עליהם וללמוד מאבל, אין לנו. ועוד שאבלות ישנה של תשעה באב קלה מאבלות חדשה, ואין למדים קל מחמור להחמיר עליו.

 

צחצוח נעליים
מותר לצחצח נעליים בשבוע זה, שלא אסרו חכמים אלא כיבוס ולא דבר הדומה לכיבוס, ואין צורך להחמיר בזה כלל. (רי, רטו)

 

ניקיון הבית
מותר לכתחילה לשטוף את הרצפה עם חומרי ניקוי בימים אלו, שאין זה בכלל כיבוס שאסרו חכמים, ואין צורך להחמיר בזה כלל, שאין להימנע מדברים הגורמים חוסר ניקיון בבית. ובפרט כשישנם תינוקות קטנים הזוחלים ויושבים בבגדיהם על הרצפה ועלולים להתלכלך מאוד מזוהמת הקרקע. מה גם שיכול לגרום מחלות, חס ושלום. וכתב מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף שליט"א: "וכן אנו נוהגים להקל בזה לשטוף ולהדיח את הרצפה עם חומרי ניקוי בכל תשעה הימים". ואמנם בתשעה באב עצמו, לכתחילה טוב שלא יעשו כן, כדי שלא להסיח דעת מהאבלות על החורבן בעיסוקם בניקיון הבית. (ריד, רמח, דש)

אין שבוע שחל בו
תשעה באב שחל להיות ביום ראשון, או שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, אין לשבוע שלפניו ולא לשבוע שלאחריו את כל הדינים האמורים לעיל בשבוע שחל בו תשעה באב. על כן, מותר לבני ספרד להסתפר ולהתגלח בשבוע הקודם ושלאחריו. וכן מותר לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים, וכן מותר להתרחץ במים חמים. (סימן תקנא ס"ד. ת"ה קנג, קסח, קעב)

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏