"איך נחזיר את בית המקדש"

"דבר תורה קצר למוצאי תשעה באב" מתוך מדרש שיר השירים רבה המבאר "מה ניתן לעשות על מנת שיבנה בית המקדש" פיתרון של רבי שמעון בר יוחאי: ברגע שנאמר להקב"ה: "אין לנו חפץ בעולם אלא בך!!!" יבנה בית המקדש...

"איך נחזיר את בית המקדש?"

 

"נגילה ונשמחה בך"

 

מסופר במדרש שיר השירים רבה א' ל"א 
 
 
נשא אדם אישה ושהה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל.

אמר ר' אידי:  מעשה באשה אחת בצידון ששהתה עשר שנים עם בעלה  ולא ילדה.  
אתון גבי ר' שמעון בן יוחאי [באו אצל רשב"י] בעין למשתבקא דין מדין [רוצים להתגרש זה מזה[
אמר להון: "חייכון! כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה כך אין אתם מתפרשים זה מזה אלא מתוך מאכל ומשתה."

הלכו בדרכיו, עשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה ושיכרתו (אשתו) יותר מדאי כיון שנתיישבה דעתו עליו,
אמר לה: "בתי, היכן אני נתון?"  אמרה ליה: "בבית אבא" אמר לה: "מה לי לבית אביך?"
אמרה ליה: "ולא כך אמרת לי בערב: כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך?
אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך."

 

הלכו להם אצל ר' שמעון בן יוחאי,  עמד והתפלל עליהם ונפקדו.


ללמדך: מה הקב"ה פוקד עקרות.  אף צדיקים פוקדים עקרות.

 

והרי דברים קל וחומר:
ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו: "אין לי חפץ בעולם טוב ממך" נפקדו,
ישראל המחכים לישועת הקב"ה בכל יום ואומרים: "אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה"  על אחת כמה וכמה!

הוי: נגילה ונשמחה בך...

 

ברגע שנאמר להקב"ה: "אין לנו חפץ בעולם אלא בך!!!"

 

הרי שמיד ניפקד ויבוא משיח צדקנו ויבנה בית המקדש במהרה בימנו אמן!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏