ואתחנן- התפילה כמטרה

של פרשת דברים לפרשת ואתחנן. משה התפלל 515 תפילות עד שה' אמר לו: "רב לך אל תוסף.." לשם מה הרבה משה כ"כ הרבה בתפילות בזמן שראה שתפילתו אינה מתקבלת?! התפילה היא המטרה...

התפילה כמטרה"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"


פרשת ואתחנן באה לאחר פרשת דברים, בדרך מליצה מבארים את הסמיכות:

 

להורות שדיבורים לא עוזרים, צריך להתחנן לפני ה'.


ובנוסף "בעת ההיא"- להורות שאין לומר: "אין זה זמן מתאים לתפילה ותחנונים", אלא כל רגע טוב וראוי לתפילה לפני ה', שאין אנו יודעים מתי היא עת רצון...


 

התפילה כמטרה


משה התפלל 515 תפילות עד שה' אמר לו :"רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".

 

חז"ל מביאים מדרש: אילו היה משה מתפלל עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ...


שאלה:

למה הרבה משה כ"כ הרבה בתפילות בזמן שראה שתפילתו אינה מתקבלת?


תירוץ:

התפילה איננה רק תכלית להשיג מטרה כמו בריאות, פרנסה וכדומה. אלא היא בעצמה תכלית.

 

תפילה היא עבודה שבלב = התקרבות אל ה', לכן ה' מתאווה לתפילתן של צדיקים כדי שיתקרבו אליו יותר, ולכן התפילה עצמה היא מטרה.


כשה' מביא גזירה על מישהו זה כדי שהוא יתפלל ויתקרב אליו יותר, ולכן משה לא הפסיק כיוון שהמטרה הייתה התקרבות לה' ואם גם יכנס לארץ- מה טוב...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏