ואתחנן- ביאור על הפטרות הנחמה

שאלתו של האבודרהם על הקשר בין ההפטרות. כיוון שלכאורה אין סדר בהם - לא בסדר הכרונולוגי שמופיעות בתנ"ך וגם לא ע"פ הנביא שאמרם?! וביאורו הנפלא. בנוסף לשם מה צריך שבעה דנחמתא אל מול תלתא דפורענותא? ובכלל למה כל ההפטרות כפולות?

 הפטרות הנחמה הנקראות מפרשת ואתחנן עד לנצבים (ראש השנה) הן:


נחמו נחמו עמי
ותאמר ציון עזבני ה'
עניה סוערה לא נוחמה
אנכי אנכי הוא מנחמכם
רני עקרי לא ילדה פצחי רינה
קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח
שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי

 

שואל אבודרהם:

 

לכאורה אין קשר בין ההפטרות, לא בסדר הכרונולוגי שמופיעות בתנ"ך וגם לא ע"פ הנביא שאמרם?


והוא מפרש את ההפטרות כדו-שיח בין ה' לבני ישראל:

 

ה' שולח (שליחים) לנחם את ישראל ואומר "נחמו נחמו עמי". ישראל לא מתנחמים ואומרים: "ותאמר ציון עזבני ה'" חוזרים השליחים להקב"ה ואומרים לו: "עניה סוערה לא נוחמה", אומר הקב"ה "אנכי אנכי הוא מנחמכם". חוזרים השליחים ואומרים לישראל: "רני עקרה... פצחי רינה".
והקב"ה מגיע לנחם ואומרים השליחים לבני ישראל: "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח",

ובני ישראל בתשובה אומרים ומשבחים: "שוש אשיש בה' תגל נפשי באלוקי".


פסיקתא רבתי כט:

 

לשם מה צריך 7 דנחמתא אל מול 3 דפורענותא?

אם הסיבה היא שבנחמה המילים כפולות - נחמו נחמו עמי - אז היה צריך להיות 6 הפטרות?!


ביאור הפסיקתא:

 

כל אחד ניחם: אברהם, יצחק, יעקב, משה, ירושלים מבקשת תנחומים ואינה מקבלת מהצדיקים, והאחרונה הקב"ה מנחם: "אנכי אנכי הוא מנחמכם".


למה כל ההפטרות כפולות?


"נחמו נחמו", "שוש אשיש", "התעוררי התעוררי", "אנכי אנכי" וכו'.


ילקוט שמעוני: עם ישראל חטא בכפלים, לקו בכפלים ויתנחמו בכפלים...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏