ואתחנן- "ועשית הישר והטוב"

חוטאים? איך עושים הישר והטוב? רעיון נפלא כיצד ניתן ללמוד מה' מהו "ועשית הישר והטוב", והחשיבות שלא ליצור קנאה בין אחד לשני - שלוש ראיות מדרכי ה' והנהגתו...

 

"ועשית הישר והטוב"


מסילת ישרים שואל:

"למה מלאכים לא חוטאים?"

 

והוא משיב:

כי כל הזמן הקב"ה לידם.

 

אם אדם ירגיש שהקב"ה איתו - מובטח לו שלא יחטא.


הוא גם מייעץ - לחשוב שעה אחת ביום מי אני, מה ה' רוצה ממני. בהתבוננות הזו יעלה ביד האדם להגיע (למעלת אבותיו הראשונים להתבונן בהם ובמעשיהם).


את היום הקדוש בשנה - יום הכיפורים פותחים בפסוק: "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה".

 

 

איך עושים הישר והטוב?

 

תשובה:

לומדים מה' לא ליצור קנאה.

 

לדוגמא:
ביום א'- הפריד בין עליונים ותחתונים.

ביום ב'- רקיע = עליונים.

יום ג'- ארץ = תחתונים.

יום ד'- מאורות = עליונים.

יום ה'- שרץ המים = תחתונים.

 

ביום ו' הוא היה חייב לברוא משהו גם מהעליונים וגם מהתחתונים, שלא תהיה קנאה. ברא את האדם: נפש - עליונים, גוף - תחתונים.


ללמוד מה' לא ליצור קנאה, זה אומר:  כמנהל בעבודה לא לקדם עובד, כאבא לא להעדיף בן בין הבנים, ואפילו שלשני אסור לקנאות, לי אסור ליצור קנאה משום "ועשית הישר והטוב".

 


ראיה נוספת:

כשה' נותן עונש ללבנה להמעיט את עצמה, כדי לפייס אותה נותן לה טריליוני כוכבים, ללמדנו שצריך לפייס את הזולת. גם בתוך הבית - נתת ביקורת? מצוין, מותר לך, תביא ביום שישי זר פרחים משום "ועשית הישר והטוב". תלמד מה'...

 


ראיה נוספת:

אצל נח באים שנים שנים לתיבה מהבהמה הטמאה, ומהטהורות נח מביא שבעה שבעה.

 

אומר הרמב"ן: את הזוגות מהם למעשה אח"כ יצא כל המין , ואת הטהורות נח הולך להביא שבעה שבעה כיוון שצריך לשחוט ומשום "ועשית הישר והטוב" מבקש ה' מנח גם להביא אותם.

לא יתכן שתשחט את אלו שבאו לבד, לך תביא אותם אתה...
משל ונמשל לפרשת ואתחנן>>>לקריאה לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏