ואתחנן- שבת נחמו

ם בכל שבע הפטרות הנחמה? ומה הקשר לסך הפסוקים בפרשות בחוקותי, תבוא, נצבים ושירת האזינו? ביאור נפלא. מדוע נכפל פעמיים נחמו נחמו? ביאור בדרך של משל ונמשל...

פרשת ואתחנן - שבת נחמו


נחמו על שם ההפטרה "נחמו נחמו עמי"- פותחת את סדרת שבע דנחמתא. (לאחר שסיימנו תלתא דפורענותא = דברי ירמיהו, שמעו דבר ה', חזון ישעיהו).
סה"כ של הפסוקים בכל שבע הפטרות הנחמה הוא 144, כנגד סך הפסוקים בפרשות בחוקותי, תבוא, נצבים ושירת האזינו - 143, ויתרה הנחמה על התוכחה וגדולה ממנה בפסוק אחד.


עד כדי כך חשוב הנחמה שאם חל ר"ח אלול בשבת מפטירים השמיים כסאי, כיון שיש בה הזכרת ר"ח ונחמה על ירושלים (ולא קוראים עניה סוערה). אבל אם חל ר"ח ביום א' לא דוחים את ההפטרה, והפטרת "ויאמר לו יהונתן מחר חודש" נדחית מפני עניה סוערה.


שאלה: מדוע נכפל פעמיים נחמו נחמו?

 

תשובה: כיון שכפל בכו תבכה. משל למה הדבר דומה?


מלך שזרק את המלכה מהארמון. כשרוצה להשיבה אמרה - שיכפיל כתובתי, וכפל והחזירה.
 

נמשל:

כך אמר הקב"ה לעם ישראל בסיני - אמרתי "אנכי ה' אלוקיך" ובירושלים אומר לכם "אנכי אנכי הוא מנחמכם".

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏