ואתחנן- להגיע בדיוק לשלמות הנדרשת

"דבר תורה לפרשת השבוע - ואתחנן". "לא תוסיפו על הדבר.." למה לא להוסיף על המצוות?! ביאור נפלא בדרך של משל ונמשל המבארים כיצד ניתן להגיע לשלמות בנפשו וגופו של האדם - ע"י קיום מצוות בדיוק רב כפי ציוויו של ה'...

להגיע בדיוק לשלמות הנדרשת

 

התורה מדגישה: "לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו".

 

נשאלת השאלה:

מדוע אין אפשרות להוסיף במצוות ולהתעלות כל אחד כפי יכולתו האדם?

 

מבארים חז"ל:

 תרי"ג המצוות יוצרות ביחד שלמות בנפשו וגופו של האדם. רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים שיש באדם. לעומתם שס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים שבאדם.


כאשר משלים האדם את כל המצוות נשלם גופו ונשלמת נפשו. כל סטייה קטנה יכולה לאבד את האיזון והאדם לא יהיה שלם.


משל למה הדבר דומה:

 

לאדם שיש לו שעון ענק ובא חברו הטוב ורואה אותו מפרק את השעון לחלקים, ויותר מ-500 חלקים מונחים לפניו.

 

הוא מבקש ממנו בורג אחד והחבר מסרב. "מדוע"? מתפלא החבר, "וכי אינך אוהב אותי, איזה מין חבר אתה?"!

והנה משיב בעל השעון: "תבין, כל החלקים שאתה רואה מרכיבים שעון אחד גדול. אם אתן לך חלק אחד כל השעון לא שווה"...


כך הוא הנמשל:

 

אם אדם לוקח/גורע מצווה אחת או מוסיף מצווה אחת, השעון=נפשו וגופו לא יתפקדו, ולא יגיעו לשלמות הנדרשת...

 

רק בקיום המצוות בצורה מדויקת ניתן להגיע לשלמות...וורט נחמד לפרשת ואתחנן>>>למעבר לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏