ואתחנן- אל תוסיף ואל תיגרע!

"משל ונמשל לפרשת השבוע - ואתחנן". התורה מצווה "לא תוסיפו על הדבר.. ולא תגרעו" אדם הרוצה לגרוע מובן שאין לאפשר לו, אך במידה והוא מבקש להוסיף על המצוות להתעלות מעבר למה שה' דורש מה הבעיה בזה?! ביאורו הנפלא של המגיד מדובנא זצ"ל בדרך של משל ונמשל...

אל תוסיף ואל תיגרע!

 

"לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו".

 

ברור לכל שאין לגרוע ממצוות המלך מאומה, אך מדוע לא לאפשר לאדם להוסיף במצוות ולהתעלות ככל שידו משגת?!

 

המגיד מדובנא ממשיל משל למה הדבר דומה:

 

שכן אחד ביקש מחברו להשאיל לו כף. למחרת החזיר לו כף + כפית.

לפליאת חברו השיב כי הכף ילדה בלילה כפית. הבין המשאיל שדעת שכנו נטרפה עליו, אע"פ כן נטל את הכפית.


למחרת שוב בא השכן וביקש כוס לקידוש. השכן השאיל לו, ולמחרת החזיר כוס + כוסית מכסף.


השכן אמר לו: מזל טוב, אתמול הכוס ילדה כוסית קטנה... השכן התלהב ולקח את שניהם.


לאחר שבוע ביקש הלה שני פמוטי כסף, השכן התלהב וכבר ראה בדמיונו איך ה"משוגע" מחזיר לו שני פמוטים קטנים מכסף...


לאחר שבועיים שלא החזיר ניגש השכן ושאל: "היכן כלי הכסף שלי"? אמר לו חברו בנימה של צער: "משתתף אני באבלך - הם מתו"!


"
שטויות!" צעק השכן, "כלי כסף לא יכולים למות! וכי ממתי שמענו על פמוטים שמתים?!" צעק ברוגז.


פנה אליו השואל ואמר: וממתי שמעת על כף שיולדת? או כוס בהיריון? לקחת אותם ולא פצית פה. אם כף וכוס יכולים ללדת אז גם פמוטים יכולים למות...


כן הוא הנמשל:

 

את המצוות צריך לקיים בדיוק נמרץ, כי אדם שמוסיף על המצוות בסופו של דבר עלול לגרוע מהן...

 

אל תוסיף ואל תיגרע!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏