תשעה באב- לקט שכחה ופאה

"דבר תורה קצר לתשעה באב" הכותל המערבי שריד בית מקדשנו הנותר מחורבן הבית שאנו נושאים בו תפילות מדי יום והחסד שעשה עמנו הקדוש ברוך הוא שהשאיר לנו את שריד בית המקדש. והקשר למצוות לקט שכחה ופאה...

לקט, שכחה ופאהתשעה באב

 

בפרשת אמור לאחר חג השבועות (בסדרה על המועדים) התורה מצווה על לקט שכחה ופאה.

 

נשאלת השאלה:

 לכאורה, פרשיות אלו כביכול אין להם כל קשר ושייכות לפרשה. מדוע?


רוב המפרשים עונים:

שזה רמז לשבועות, שרות המואביה מצאה את בועז ע"י לקט ושכחה, ועל ידי כך נולד דוד, וכך מזכירים את דוד המלך שנולד ונפטר בחג השבועות.


נחלת שמעון כותב:

לקט שכחה ופאה נכתב כנגד תשעה באב, שמכיוון שלעתיד לבוא ט' באב יהיה חג ("והפכתי אבלם לששון") אז ברמז הקב"ה כתב אותו בתורה.

 

ומה הקשר?


כשם שבלקט שכחה ופאה משאירים קצת מהשדה בשביל להחיות את העניים, כך השאיר הקב"ה את הכותל המערבי להחיות את נפשנו...זהו "ציון שדה תחרש". הקב"ה לקח את המילה שדה שקרא יצחק לבית המקדש, והשאיר את הכותל מדין שדה שצריכה לקט שכחה ופאה.

 


יוצא איפה, שבמצוות לקט שכחה ופאה יש את האזכור של ט' באב...מה בעצם הפסדנו בחורבן?!>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏