בין המצרים- להתחזק בביטחון ובאמונה בה'

לי יקר" המבאר מהם שני "הגורמים שהביאו לחורבן". ומדוע הימים הללו צריכים חיזוק באמונה וביטחון בה' "משל ונמשל המבארים מהו הביטחון בה' שמגן על עם ישראל"?!, מדוע נוצחו עם ישראל בי"ז בתמוז ובתשעה באב?! "מדוע ימי בין המצרים צריכים חיזוק"?...

 

בין המצרים- להתחזק בביטחון ובאמונה בה'

 

לעם ישראל יש שני דברים שמייחדים אותו ועל ידם הוא נוצח במלחמות נגד כל האויבים:

 

 בטחון בה' - כוח האמונה ולא כוחי ועוצם ידי.

 

 אחדות- כאשר בני ישראל מאוחדים אף אחד לא יכול עליהם.



ביטחון בה':

הראיה לזה מובאת במדרש ילקוט שמעוני: על הפסוק: "אלוקי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי" (תהלים כ"ה).

 

משל למה הדבר דומה:

 

אחד שוטט ברחובות ונחשד כגנב. באו השוטרים להכותו, אמר להם: "לא כדאי לכם, אני בן דוד של המלך".

 

פחדו השוטרים להכותו הביאוהו לפני המלך.

 

אמר לו המלך- "אינני מכירך!"


אמר לו הגנב: "נכון, אמרתי להם כך, כדי שלא ירביצו לי וזה באמת מה שהציל אותי מהמכות שלהם"...

 

 

כן הוא הנמשל:


זה מה שאומר דוד המלך: "אלוקי בך בטחתי" - כשאני בוטח בך ומזכיר את שמך, "אל יעלצו אויבי לי"- האויבים לא יכולים לי.

 

זהו הביטחון בה' שמגן על עם ישראל.

 


אחדות:

"ואהבת לרעך כמוך", כפי שמביא המדרש שאבא אחד קרא לשניים עשרה ילדיו לפני מותו, לקח סוף אחד ונתן לכל אחד מבניו לשוברו. לאחר ששברו נתן להם חבילה של קנים ולא יכלו.

אמר להם: תדעו כשאתם מאוחדים אף אחד לא יכול עליכם.


כך כשעם ישראל כשהוא מאוחד לא ניתן לנצח אותו.

 


אומר הכלי יקר: 

את שני היסודות הללו איבדו ישראל, ולכן נוצחו ובא החורבן.

בי"ז בתמוז עשו עגל, ואמרו "אלה אלוהיך ישראל"- איבדו את האמונה בה'.

בט' באב היה מעשה המרגלים ובו ביום נולדה שנאת חינם, שנאמר "ויאמרו בשנאת ה' אותנו". מזה ששנאו אחד את השני חשבו שה' שונא אותם...

 

 

דווקא הימים הללו צריכים חיזוק באמונה וביטחון בה' ויהפוך הקב"ה את הימים הללו מאבל ליום טוב.



לדרשה נוספת לימי בין המצרים>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏