מסעי- להתעסק עם יהודים נדרשת הבנה

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת מסעי" על הדרך של הרב להסביר לתלמידו החסיד שכאשר מתעסקים עם נשמות של יהודים בני אברהם יצחק ויעקב צריך להיות "מבין"!... ואין לדחוק אף אחד בשל המצב הרוחני שלו...

להתעסק עם יהודים נדרשת הבנה

 

"ושפטו העדה וגו' והצילו העדה.."

 

סיפור המובא ע"י הרב ברונשטיין:

 

רב אחד היה מקרב מביתו את המון העם הפשוט ונוהג בהם מנהג של ידידות רבה. רבי - טען כלפיו אחד מחסידיו - מדוע אתה מקרב אותם כל כך והרי הם "מלאים חסרונות כרימון"...

 

אדרבה - השיב הרבי - אני רואה שהם מלאים מעלות כרימון!...

אני איני רואה דבר! החציף החסיד תשובה לרבו.

 

לימים בא אותו חסיד לפני הרבי והראה לו צרור של אבנים טובות שהציעו לו כעסק. אבן זו - אמר החסיד בהצביעו על אחת מהן - היא ממש נפלאה!...

 

אני איני רואה בה דבר! אמר הרבי. נו טוב - הפטיר החסיד - באבנים צריך להיות "מבין"...

 

ואני אומר - השיב הרבי מיד - שביהודים בני אברהם יצחק ויעקב צריך להיות "מבין"!...לסיפור לפרשת מסעי>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏