מסעי- אלוקים יש רק אחד!

"משל לפרשת השבוע מסעי". משל ונמשל המבארים מדוע אומות העולם יכולים להחליף אלילים כרצונם ואילו עם ישראל יש לו אלוקים אחד... "יש לנו ה' אחד יחיד ומיוחד"...

אלוקים יש רק אחד!

 

"ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל"

 

משל למה הדבר דומה?

 

אמר המגיד מדובנא - לאברך צעיר אשר חמיו דבר על ליבו כי יתחיל לעסוק במסחר לשם כך נתן לו סכום של כסף נכבד ושלח אותו ליריד כדי לקנות סחורה.

האברך שלא הבין כלל במסחר קנה בכל הסכום מספר קרונות מלאים בקסמי שיניים...

 

שלומיאל! צעק חמיו ברב יאושו - מה עשית?! הן סחורה כזאת לא תמכור גם בעוד שבעים שנה! חזור לישיבה ולמד!


לאחר כמה שנים חזר חמיו ודבר על לבו אולי יפתח ויעסוק המסחר. שוב נתן ידו סכום כסף נכבד ושלחו ליריד גדול באזהרות רבות שהפעם לא יקנה קיסמי שיניים...


הסתובב האברך וחשב בליבו: איזו סחורה כדאי לקנות? הימים היו ימי חודש אלול וראש השנה קרב ובא משום כך החליט האברך וקנה מלאי עצום של שופרות...

 

בטלן! - צעק חמיו - מה עשית?! הן קנית שופרות שיספיקו עד לשופרו של משיח! 


חשב חמיו: מה אעשה עתה? ביאושו פנה לסוחר ממולח שהתמחה במסחר סיפר לו את מחדלי חתנו מסר לו את הקיסמים ואמר: מכור או החלף אותם כרצונך העיקר שתציל ולו חלק מכספי. 


לאחר מכן פנה לסוחר השני ונתן לו את מלאי השופרות כדי שיחליפם בסחורה טובה יותר העוברת לסוחר.

 

אולי - כך חשב בליבו - לפחות אחד מהם יצליח להתפטר מהסחורה... לאחר כמה ימים נפגשו שני הסוחרים במלון ותוך כדי שיחה סיפרו זה לזה על הסחורה שבאמתחתם. ברצוני להחליף שופרות- אמר האחד. ואני ברצוני להחליף קיסמים - אמר לחבירו. הבה ונחליף בינינו את מלאי הסחורות - אמרו שניהם... 


חזרו בשמחה לעירם וספרו למשלחם כי הצליחו מאוד... האחד החליף שופרות בקיסמים והשני קיסמים בשופרות...


שמע החתן על העסקה פנה לחמיו ואמר:

מדוע כעסת עלי? הנה אתה עצמך נכשלת במסחר?!

 

וכי מה אעשה - אמר החותן - והרי בידי היו סחורות גרועות וכי מה היה עלי לצפות? אולם אתה יכולת לקנות בכסף שבידך כל דבר טוב ומעולה ובחרת בסחורה הגרועה ביותר!...

 

כן הוא גם הנמשל:

 

סיים המגיד - כל גוי יכול להחליף את אלוהיו באחר אלוהי עץ ניתן להחליף באלוהי אבן...

 

חליפין כאלה לא מעלים ולא מורידים דבר... אולם עם ישראל "המיר כבודו בלא יועיל" החליפו אלוקים חיים באלוהי עץ ואבן!...לדבר תורה נוסף-פרשת מסעי>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏