מסעי- אין להחניף לשום אדם!

"סיפור לפרשת מסעי" המבאר פסוק מפרשת השבוע ומסקנתו הברורה: אין להחניף לשום אדם!. סיפור על הנהגתו של ר' משה יצחק דרשן המגיד מקלם זצ"ל ומלחמתו בהונאת ממות מתוך דוגמא אישית מיוחדת... "אין להחניף לשום אדם!"

אין להחניף לשום אדם!

 

"ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה"

 

מפסוק זה אנו לומדים - כתב הספרי - אזהרה לחנפין  "אין להחניף לשום אדם!"

 

סיפור שמובא בספר "וקראת לשבת עונג"

 

בעיר קלם חי ופעל מגיד נודע, אשר התפרסם בשמו ר' משה יצחק דרשן המגיד מקלם. מגיד זה לא נשא פנים לאיש ולא נמנע מלהוכיח את הראוי לתוכחה.
באותם ימים היו בעיר קלם שני סוחרים עשירים בעלי בית מסחר למלח.

 

בבית מסחרם נמכרו שני סוגי מלח האחד לבן רגיל השני מלח אדום מובחר ביותר אשר נקרא כך בגלל צבעו האדמדם קצת. סוחרים אלו ברצונם היה להתעשר מכרו את המלח הלבן כשהוא מעורב במעט צבע אדום... כאשר נודע הדבר למגיד הרעיש עולם בתוכחה וחשף את התרמית.

 

דעו לכם - אמר המגיד לסוחרים - כי אני עצמי אעמוד בפתח בית המסחר שלכם ואזהיר את הקונים. כאשר נודע הדבר למגיד קלונם ברבים החליטו שני הסוחרים להתנקם במגיד משום כך העלילו עלילה שפלה. לא חלפו ימים רבים והמגיד נעצר בעוון מרידה והשלך לבית הסוהר.

 

לאחר ימים מעטים נפגש מפקד בית הסוהר עם ידידו הטוב מנהל הדואר. תוך כדי שיחה סיפר המפקד לידידו על העציר החדש החשוד במרידה.

 

ר' משה יצחק חשוד במרידה??? - נזעק מנהל הדואר - לא יתכן!

אספר לך מי הוא ר' משה יצחק - סיפר מנהל הדואר - מידי פעם נכנס הוא נכנס לסניף הדואר קונה מספר בולים וקורע אותם. כאשר שמתי לב לכך ניגשתי אליו ושאלתי אותו לפשר מעשהו המוזר.

 

פשוט מאוד - הסביר המגיד למנהל הדואר - פעמים אני שולח דברי דואר באמצאות אנשים פרטיים ולא על ידי הדואר. ואם זה הרי זה כגניבה מהמדינה שקבעה סדרי משלוח. משום כך אני קונה בולים בשווי החבילה ששלחתי קורע אותם ואז אין המדינה מפסידה מאומה ממעשי... אדם ישר כזה - הוסיף מנהל הדואר- חשוד בעיניך במרידה?!

 

התרשם מפקד בית הסוהר מהמעשה ששמע ועוד באותו יום שוחרר המגיד מכלאו...

 


לדבר תורה נוסף לפרשת מסעי>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏