מסעי- פירוט המסעות לחזרה בתשובה

"פרשת מסעי משל". (לאור שאלה שהביא רש"י) של האדמו"ר מגור - הצדיק רבי אברהם מרדכי מגור זצ"ל ומסקנתו שכתבה התורה בפירוט רב את כל המסעות כדי שמתוך כך ייזכרו בכל מקום ובמה שאירע בו ויחזרו בתשובה שלמה...


 "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ ישראל"

 

מדועשואל רש"י - נכתבו בפירוט כל המסעות הללו?

 

אלא מביא רש"י את דברי המדרש תנחומא משל למה הדבר דומה:

 

לאדם שהיה בנו חולה, והוליכו למקום רחוק לרפואתו כיון שהיו חוזרים התחיל אביו מונה כל המסעות. אמר לו:

כאן ישננו כאן הוקרנו [קררנו עצמנו מחם אש] כאן חששת את ראשך וכו'.

 


מהו הנמשל? 

שאל הצדיק רבי אברהם מרדכי מגור - וכי בני ישראל לא היו זקוקים לישון או לקרר את עצמם? אם כן מה מלמדנו המדרש על המקומות אלו בהן ישנו או התקררו?!

 


 אלא - השיב הרבי - בדברים אלה יש כוונה עמוקה ודברי תוכחה נסתרים:

 

"כאן ישננו" - רמז למתן תורה שבשעה שנתן הקדוש ברוך הוא את התורה נרדמו בני ישראל וישנו.


"כאן הוקרנו" רמז לאותה קרירות שהכניס עמלק בבני ישראל כמו שכתוב: "אשר קרך בדרך".

 

"כאן חששת את ראשך" - רמז לחטא העגל שבו היו לבני ישראל חששות כלפי ה"ראש" הלא הוא משה רבינו המנהיג.


משום כךסיים הרבי - כתבה התורה בפירוט רב את כל המסעות כדי שמתוך כך ייזכרו בכל מקום ובמה שאירע בו ויחזרו בתשובה שלמה...לדבר תורה נוסף לפרשת מסעי>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏