מסעי- המסע כדי להתקרב יותר

"פרשת מסעי משל ונמשל". המבארים שכל מטרת המסעות הייתה בעצם כדי שבני ישראל התקרבו יותר ויותר אל הקב"ה ובעצם יתנתקו בהדרגה מהתלות שלהם במשה ואהרון...

המסע כדי להתקרב יותר

 

 

"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרון"

 

משל למה הדבר דומה:

 

לשר אחד היה בן שיצא לתרבות רעה. בכל פעם כאשר הובא הבן לדין לפני המלך היה השר מתחנן לפני המלך שיסלח לו והמלך היה נענה וסולח לבן בגלל כבוד אביו.

 

לימים כאשר ראה השר כי בנו סומך על כך יתר על המידה בא השר לפני המלך ובקש ממנו שיוריד אותו מגדולתו ועל ידי כך יהיה הבן מוכרח להיטיב את דרכיו...

 

כן הוא גם הנמשל:

 

 הקב"ה הוציא את בני ישראל ממצרים ביד משה ואהרון ובני ישראל סמכו על כך יתר על המידה משום כך סיבב הקב"ה שיהיו נעים ונדים במדבר הגדול ארבעים שנה ועל ידי כך יתקרבו לאביהם שבשמים... (וקראת לשבת עונג)לדבר תורה נוסף לפרשת מסעי>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏