וורטים קצרים לפרשת פינחס

פרשת פינחס". "שאלות ותשובות לפרשת השבוע פרשת פינחס" של שכרו של פינחס שקינא להקב"ה -בדין הוא שיטול שכרו. ומה זכה שהשכר יהיה גם לדורות הבאים? והמשמעות של המילה: "בתוכם"

 

וורטים קצרים לפרשת פינחס


על שכרו של פינחס אומר רש"י: "בדין הוא שייטול שכרו"


שאלה: 

מדוע בדין הוא?

 

תירוץ: 

השכר שה' נותן על מצוה כמו שבת (חוץ מהשכר לעולם הבא... כמובן...) הוא שנוכל לקיים עוד שבת, על מצוות תפילין מקבלים חיים גם למחרת כדי שנוכל להניח שוב תפילין.

 

והנה פינחס הרג נשיא - מה השכר שלו, שיהרוג עוד נשיא?! לכן בדין הוא שייטול שכרו.

 

 

---------------------------------------------


 

"והיתה לו ולזרעו אחריו"


שאלה:

מדוע דווקא לפנחס שמורה העברה לדורות הבאים עקב כך שעצר את המגיפה, הלא גם אהרון עצר מגיפה?!

 

תירוץ: 

יש הבדל בין אהרון לפינחס...

אהרון עצר ע"י הקטורת והיכן אנו יכולים למצוא קטורת היום?!

 

לעומתו פנחס- "ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגיפה"- תפילות יש לנו עד היום וניתן להשתמש בהם גם בדורות שאחריו...

 

 

 --------------------------------------------

 

 

"בקנאו את קנאתי בתוכם"


שאלה:

בתוך מי?

 

מתרץ ר' לוי יצחק מברדיטשב:

הוא היה סנגורם של ישראל. כשהיה רואה את בעלי העגלות מגרזים את האופן של העגלה, באמצע תפילה עם טלית ותפילין היה אומר: "תראה ריבונו של עולם, טרודים בפרנסה אבל בכל זאת מתפללים..."

 

אילו היה הוא היום... מה היה אומר כשבאמצע חזרת הש"ץ עונים לפלאפונים?...

אומר ר' לוי יצחק - שלא רק פנחס היה בסדר וזה הפריע לו שנשיא שבט עושה דבר כזה, כולם התפוצצו מבפנים אבל פחדו להוציא החוצה חוץ מאחד - פנחס. וזהו "בתוכם"- בתוך כל אחד היה הכעס על נשיא שבט שמעון.
איך לקבל חיי נצח?>>>לחץ כאן לדבר תורה נוסף


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏