פינחס- משה מודיע לפינחס מהו שכרו

"משל ונמשל לפרשת פינחס". שאלתו הגאון רבי יצחק מוואלוזי'ן: מדוע ה' ציווה למשה שהוא עצמו ילך ויודיע לפנחס מהו שכרו שקבל על מעשהו? מתאים כ- "דבר תורה לפרשת השבוע פינחס" והתשובה בדרך של משל ונמשל...

 משה מודיע לפינחס מהו שכרו

 

"לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום"

 

שאל הגאון רבי יצחק מוואלוזי'ן:

 

מדוע ה' ציווה למשה שהוא עצמו ילך ויודיע לפנחס מהו שכרו שקבל על מעשיהו?

 


אלא - אמר רבי יצחק משל למה הדבר דומה?

 

לשר צבא שעמד במלחמה קשה עם אויב עיקש ואכזר. במהלך המלחמה טעה השר בשיקול דעתו ובכך גרם למות רבים מחייליו, וכמעט אף להפסד בקרב. והנה קם חייל פשוט ועשה מעשה גבורה, אשר הכניע את כל הקרב, והאויב נס על נפשו.

 

קרא המלך לשר הצבא וביקש ממנו כי הוא עצמו יתן לחייל הגיבור את האות ההצטיינות על מעשהו הנועז...

 

 

כן הוא גם הנמשל:

 

 משה רבינו עצמו נצטווה להודיע לפנחס על שכרו הטוב אשר במעשהו הביא להפסקת המגפה מעל בני ישראל (מתוך הספר "וקראת לשבת עונג").לרעיון נוסף לפרשת פינחס>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏