קרח- העונש של שמים וארץ

"דברי תורה לפרשת קרח". רעיון נפלא לפרשת השבוע העונה על השאלה מדוע נידון קרח בשתי מיתות גם נשרף וגם נקבר? ומה הקשר של השמים והארץ לעונש קרח ועדתו? "קרח היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים". אלא נבלע ונשרף. מתאים כ- "דבר תורה קצר לפרשת קרח".

העונש של שמים וארץ

 

חז"ל אומרים:

קרח היה לא מן הבלועים ולא מן השרופים. אלא נבלע ונשרף.

 

נשרף לעיני השרופים ונבלע לאחר מכן כדי שלא יאמרו השרופים: "הוא התחיל בכל המחלוקת והוא ניצל?!" 

ושלא יאמרו הבלועים: "למה היא לא נבלע – הרי הוא התחיל במחלוקת?!"

 

לכן נשרף ונבלע - ירדה אש מן השמים ושרפה אותו, פתחה האדמה את פיה ונבלע.

 

כפי שמביא המדרש:

 

ולמה נעשה בו שני דינין? 
שאילו נשרף ולא נבלע, הרי הבלועים מתרעמין ואומרים: שלא הביא עלינו את כל הפורעניות הזה אלא קרח, והרי הן נבלעין וקרח ניצול. 


ואילו נבלע ולא נשרף, היו השרופים מתרעמין ואומרין: שלא הביא עלינו את הפורעניות הזה אלא קרח, והרי הן נשרפין והוא ניצול


לפיכך נדון בשני מיתות.

להט האש תחילה לעיני כל השרופים, בידו הייתה המחתה והקטורת בה, וקפלתו האש ככדור, והאש מגלגלת בו עד שהביאתו לפי הארץ לבין הבלועים, שנאמר: "ותפתח הארץ את פיה..."

מדוע דווקא העונש של שמים וארץ? 
קרת כופר בעיקר וטוען שמשה בודה את התורה מפיו

הקב"ה אמר: "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" השמים והארץ עדים לתורה אם מישהו מהרהר אחרי התורה דין הוא שהעדים יפרעו ממנו, כפי הנאמר: "יד העדים תהייה בו בראשונה"...

 

לכן ירדה אש דווקא משמים והאדמה פצתה את פיה...


רוצה להבין מה הייתה הדמגוגיה  של קורח?>>> לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏