קרח- הקשר בין פרה אדומה למחלוקת?

"דבר תורה - קורח". "וורט קצר לפרשת קרח" של הרב ברויידה בהסברו למדרש פליאה שאומר: מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו איש האלוקים? ראה פרה אדומה מהו אם כן הקשר בין פרה אדומה למחלוקת קרח?! ותירוץ נפלא על כך...

הקשר בין פרה אדומה למחלוקת?

 

"כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה'?!"

 

מדרש פליאה:
מה ראה קרח לחלוק על משה רבנו איש האלוקים? ראה פרה אדומה.

 

 

מה הקשר בין פרה אדומה למחלוקת?

 

 

מתרץ הרב ברויידה במתק שפתיו:

פרה אדומה באה למעשה, לכפר על חטא העגל כפי שאמרו חז"ל: "תבוא האם ותקנח ותקנח צואת בנה" (פרה אדומה מכפרת על העגל - שהוא בנה)...

 

כדי לכפר על חטא העגל בא משה בטענה להקב"ה:

"מדוע אתה כועס עליהם?! הרי אמרת לי: אנוכי ה' אלוקיך ביחיד - לי ולא להם!...

 

לאחר שקרח רואה את מצוות פרה אדומה הוא מבין שה' לא קיבל את טענתו של משה. (כי אילו ה' היה מקבל את הטענה הזו שאנוכי ה' נאמר רק למשה באופן אישי לא היה צורך בפרה אדומה(...

 

אם כך יוצא שה' דיבר לכולם! מסיק מכך קרח שאין מעלה למשה כפי שחשבנו...

 

לכן הוא מיד שואל: מדוע תתנשאו?!...

 


לדבר תורה נוסף - העונש של השמים והארץ... >>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏