קרח- להבין במי מדובר...

"דבר תורה לפרשת השבוע קורח". איך יתכן שדור שקיבל תורה חטא בחטאים כאלו של קנאה שנאה ותחרות?! ואם כך הם פני הדור מדוע מפארת אותם התורה "נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"?! רעיון נפלא ששמעתי מהרב ברוך רוזנבלום שליט"א.

להבין במי מדובר


"נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם"

 

איך יתכן שדור שקיבל תורה וחז"ל מכנים אותו "דור דעה" חטא בחטאים כאלו?!
והלא זהו דור שהיה לו מנהיג כמשה, כיצד הגיע לחטאים חמורים כאלו ועוד אומרים עליו: "ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי"?!

 

צריכים אנו אם כך, להבין באלו אנשים מדובר...

 

משל למה הדבר דומה:

 

במדינה אחת התכנסו כל השרים לאסיפה אצל המלך. כל אחד מהשרים בתורו קם והילל את המלך.

האחד אמר: "אין כמו המל בכלכלה של העם פשוט גאון כלכלי!"

 

חברו שיבח את המלך: "מלכנו הרם כל החוקים שכתבת ברורים לכולנו - דבר דבור על אופניו..."

 

השלישי שיבח את המלך בחוסר האבטלה והרביעי הדגיש את הרחמים בדין...

 

לפתע גם אחד ואמר: "המלך לא מבין כלום במוזיקה!" כולם נבהלו והאולם הפך למרקחה... 

הוא הרגיע את כולם ואמר: "תדעו לכם השבח שלי גדול משלכם. 

 

כל אחד מכם שיבח את המלך במשהו אחד והובן מדבריו שביתר הדברים המלך חלש... אני הדגשתי שהמלך לא מבין במוזיקה, אך מדברי משתמע שבחו הגדול של המלך שביתר הדברים מבין גדול הוא..."

 

כן הוא הנמשל:

 

אם יש רק 10 חסרונות במשך 40 שנה שנאמר: "וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי..." זה מראה לך במי מדובר... אם התורה מפרטת לך כמה חטאים בודדים הרי שגדולים הם בעוצמתם הרוחנית

 

וכמה יש לנו בשנה?!... בחודש?! או אולי ביום אחד...לקשר בין פרה אדומה למחלוקת קורח>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏