יום הכיפורים – כל נדרי

י שלום מבעלז זצ"ל, את תלמידיו להרהר בתשובה לפני תחילת היום הקדוש... ובנוסף כיצד לימד רבי לוי יצחק מברדיצב סנגוריא על עם ישראל בערב יום הכיפורים לפני תפילת "כל-נדרי"?!...

עישרתם עירבתם הדליקו את הנר 

בליל כל נדרי, בבית מדרשו של הצדיק רבי שלום מבעלז זצ"ל, עלה הצדיק על הבימה והכריז: במסכת שבת פרק ב' נאמר: "שלשה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, עישרתם, עירבתם, הדליקו את הנר".

ומאמר חז"ל יש לפרשו כך

"ערב שבת עם חשיכה"- הכוונה לערב יום הכיפורים בעת הערב שמש, זוהי השעה האחרונה בה יכול היהודי לשוב בתשובה לפני הקב"ה, ועליו לזכור שלשה דברים: 

"עישרתם" - כבר חלפו עשרת ימי תשובה. 
"עירבתם" - כבר העריב היום הקדוש והנורא. 
"הדליקו את הנר" - כבר דולקים הנרות לכבוד היום הגדול. 

עד מתי אנו דוחים את עשיית התשובה?! אם לא עכשיו, אימתי!... רק מילה אחת בעל פה ושתיים בכתב... 

פעם אחת בליל יום הכיפורים, עמד כל הקהל - כל אחד ליד מקומו, והתכונן לתפילת "כל נדרי". 

והנה הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל הסתובב בבית הכנסת, תוך שהוא מביט אנה ואנה ומתכופף אל מתחת לספסלים כמחפש דבר מה... הביטו המתפללים בתמיהה ולא הבינו את פשר מעשיו. לבסוף ניגש הרבי אל עמוד התפילה, נשא עיניו למרום ואמר:

"ריבונו של עולם, הבט משמים וראה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ! מה היה קורה אילו היית מצווה לאומות העולם לאכול ולשתות? כמה שיכורים היו מתגוללים ברחובות, ומתחת לכל שולחן וספסל?!... 

ולעומתם בני ישראל, עם קדושיך! צווית להם בתשיעי לאכול, וכמצוותך כן עשו והנה אין אחד מהם מתגולל שיכור תחת הספסל או תחת השולחן, נהפוך הוא, עתה עומדים הם כמלאכי מעלה עטופים בטלית באימה וביראה מפני היום הקדוש והנורא ומוכנים לקבל על עצמם את הצום הנשגב. 

ריבונו של עולם, המשיך הצדיק, בניך מבקשים מאיתך רק מילה אחת בעל פה ושתיים בכתב... תענה ותאמר להם: "סלחתי", וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך! 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏