נשא- ערבות הדדית של עם ישראל

תנו רעיון נפלא של ר' משה חגיז מתוך דרשה שנשא בערב יום כיפור, על הפסוק מפרשתינו: "איש או אשה... והתודו... והשיב את אשמו". "משל ונמשל לפרשת נשא".

ערבות הדדית של עם ישראל


"איש או אשה... והתודו... והשיב את אשמו"


פעם אחת נשא הגאון, ר' משה חגיז, דרשה בערב יום כיפור, וכך אמר:


בפרשת נשא נאמר: "איש או אשה... והתודו... והשיב את אשמו", הפסוק פותח בלשון יחיד, ממשיך בלשון רבים, ומסיים שוב בלשון יחיד. 


ללמד אותנו שכל ישראל ערבים זה לזה!


"והתודו"- אדם חייב ביום כיפור להתוודות לא רק על עוונותיו שלו אלא גם על עוונות חברו!משל למה הדבר דומה? 


לחבורת אנשים שהפליגו יחד באוניה גדולה ומפוארת. כל אחד מהנוסעים קיבל תא מיוחד לדור בו.


כאשר היו בלב ים, ישב אחד הנוסעים בתאו, והחל לקדוח חור בדופן האוניה...


מה אתה עושה?! נזעקו חבריו, הן האוניה תטבע!


"מה אכפת לכם?" השיב הנוסע, "והרי אני קודח את החור בתא שלי"...כן הוא גם הנמשל:


סיים ר' משה את דבריו- כל ישראל ערבים זה לזה, ואדם יחיד החוטא, מחייב הוא בכך את כלל ישראל.


על כל אחד ואחד לתת אל ליבו ערבות זו!


להיות חלק מקבוצה זה אומר שיש לנו אחריות על מה שקורה בה. שלכולם טוב והמטרה שלנו מתקדמת.

 

להיות חלק מעם ישראל זה אומר שיש ערבות הדדית...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏