ראש השנה- אשרי העם יודעי תרועה

"דרשה קצרה לתקיעת שופר". מה יש בתרועת השופר עד כדי כך ששיבחו של עם ישראל בכך שהם "יודעי תרועה". "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים "מהו העיקר בתקיעת השופר?" ו-"מהי הפעולה הנדרשת בעקבות שמיעת השופר?"...

אשרי העם יודעי תרועה


"אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה ה' בְּאוֹר פָּנֶיךָ יְהַלֵּכוּן"

מדי שנה אנו שבים אל נקודת הראשית - אל תחילת השנה – אל ראש השנה. כל מהותו של יום ראש השנה מכוון אל רגע אחד מכונן בבית הכנסת והוא תרועת השופר. זו היא הנקודה ההתחלתית שמציבה אבן דרך לכל השנה כולה. 

נשאלת השאלה: 
מה יש בתרועת השופר? מדוע שיבחו של עם ישראל בכך שהם "יודעי תרועה"?! 


והתשובה בהמשך הפסוק היא: שפעולה זו גורמת לכך "שבאור פניך יהלכון" 
ובמילים פשוטות: המלכת הקב"ה. 

במדרש ויקרא רבה נאמר: 
"וכי אין אומות העולם יודעים להריע? והרי כמה קרנות יש להן, כמה חצוצרות יש להם, אלא ישראל שהן מכירין לפתות את בוראן בתרועה והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מידת הדין למידת רחמים". 


אמר המגיד מדובנא, משל למה הדבר דומה? 

לאיכר שבא מכפרו אל העיר ושוטט בהתפעלות ברחובותיה. באותו היום פרצה שריפה גדולה בעיר ולפתע ראה האיכר כי במרכז השוק עומדים מספר אנשים וחצוצרות בידיהם והם תוקעים בהם בעוז, והנה מיד כאשר התחילו לתקוע החלו רצים מכל עבר אנשים ובידיהם דליי מים וכלים לכיבוי הדליקה.

אנשים מוזרים הם בני העיר – אמר האיכר לעצמו – כאשר פורצת דליקה הם מעמידים במרכז השוק כליזמרים?! 
שוטה שכמותך – השיבו לו בני העיר בצחוק – הרי הם תוקעים בחצוצרות כדי לכבות את השריפה! 

התפעל האיכר מאד מן ההמצאה הנפלאה ומשום כך מיהר וקנה לעצמו חצוצרה ראויה לשמה ושב אל כפרו. 

לימים פרצה שריפה גדולה בכפר ונבהלו בני הכפר מאד. "אל לכם להיבהל ולטרוח בכיבוי האש" – הרגיעם האיכר – "המצאה נפלאה הבאתי עמי מן העיר. המתינו רגע קט ותראו"... 

רץ האיכר אל ביתו הביא את החצוצרה, נעמד במרכז הכפר והתחיל לתקוע בקולי קולות... 
ככל שגברו תקיעותיו כן גברה האש... 

שוטה שכמותך! צעקו עליו בני כפרו – הן בתקיעות בלבד לא תכבה האש כלל! אין זאת כי מה שראית בעיר היה תקיעות כדי להזעיק את אנשי העיר, שימהרו ויבואו לכבות את האש! 

כן הוא גם הנמשל – סיים המגיד:

אמת הדבר, כי גם אומות העולם יודעים היטב לתקוע. אולם אין התקיעה עצמה עיקר, אלא, שעל ידי התקיעה מתעוררים בני ישראל לפשפש במעשיהם ולשוב אל ה'. 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏