נשא- מה נשאר לך באמת?!

ונמשל לפרשת נשא". רעיון של החפץ חיים המובא בספרו של הרב רבינשטיין המבאר את הפסוק: "איש אשר ייתן לכהן לו יהיה" מה שנתת למצוות זה מה שנשאר לך באמת?!...

מה נשאר לך באמת?!


"איש אשר ייתן לכהן לו יהיה"

 

משל למה הדבר דומה?


אמר רבי ישראל מאיר הכהן בעל "החפץ חיים"- משל לעני אחד שהחליט לנסוע למדינה רחוקה ולנסות שם את מזלו במסחר. 


נסע אותו האיש למדינה רחוקה באפריקה.


במדינה זו החום היה כבד ומרעה לבהמות אין ומשום כך חלב יקר מאוד. החל העני לעסוק בסחר בחלב ועד מהרה הצליח מאוד והתעשר. 


בכל זאת לא שב לביתו והמשיך במסחרו. לאחר כמה שנים קיבל מכתב מאשתו בו היא מבקשת ממנו כי ישוב הביתה.


חשב האיש בליבו: כדאי לי לקנות חלב בכל כספי וכאשר אבוא למקומי אמכור אותו וארוויח כסף רב. 

אמר ועשה. 

לפני שעלה לאנייה נגש אליו סוחר ביהלומים לבני משפחתו.

יהלומים - אמר סוחר החלב - אוכל לקנות בכל מקום... אני מעדיף לקנות עוד קצת חלב... לאחר שכנועים רבים קנה האיש קצת יהלומים במקצת כספו שנשאר לו... 


כאשר הגיע לביתו נוכח לדעת לגודל אסונו כי כל החלב אשר ברשותו החמיץ ואינו שווה מאומה...


"האם לשם כך סבלתי והצטערתי כל השנים"?! צעקה אישתו במר נפשה. 

עמד האיש בבושת פנים ולא ידע את נפשו מרב צער ובושה. הון שעמל עליו הרבה שנים ירד לתימיון בן לילה... 


לפתע נזכר האיש במעט היהלומים שקנה טרם עלותו לאוניה. לקח האיש את היהלומים מכר אותם ובכסף התפרנסו הוא וביתו שנים רבות בכבוד. כמה הצטער הסוחר שלא קנה יותר יהלומים...

 

כן הוא גם הנמשל - סיים "החפץ חיים"

 

האדם יורד לעולם הזה כדי לעסוק במצוות והנה את רוב ימיו מבלה בצבירת רכוש.

רכוש זה לעתיד לבוא בעולם הבא לא שווה מאומה... כאשר בא האדם לפני בית דין של מעלה אומרים לו:

פרט את מעשיך! ואז עומד הוא בבושת פנים ואינו יודע מה להשיב... 


לפתע נזכר האיש במעט מעות שנתן פעם לצדקה... ובמצוות ביקור חולים שעשה וכדומה. בעבורם מקבל שכרו בעולם הבא. 


מה רב יהיה צערו על כך שלא ניצל  את כל זמנו לצבירת מצוות ומעשים טובים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏