במדבר- "פרנסני ככלב וכעורב"

"סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". סיפור המבאר את גודל האחריות המוטלת על כתפיהם של מנהיגי הדור. כמי שהופקדו על הציבור עליהם לדעת כי באחריותם לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד...

"פרנסני ככלב וכעורב"


"ואתה הפקד את הלויים"

 

פעם אחת בשנת בצורת באו עניי העיר בריסק אל הגאון רבי חיים סולובייצ'יק בצעקה.


רבי - כך אמרו- עזור לנו! 


יש בין פרנסי העיר המתאזכרים בנו ואינם מושיטים לנו עזרה ובשנת בצורת זו אם לא יעזרנו - נגווע ברעב.קרא הרב לפרנסים ואמר: בגמרא מסכת בבא בתרא מסופר:

 

כי פעם אחת בשנת בצורת בא רב יונתן בן עמרם לפני רבי וביקש ממנו:"רבי פרנסני". 


שאל אותו רבי: האם קרית?- האם למדת תורה? 


אמר לו :"לאו" 


שנית? המשיך רבי ושאל. 


אמר לו: "לאו". 


אם כן - שאל הרבי - במה אפרנסך?

 

השיב לו רב יונתן בן עמרם: "פרנסני ככלב וכעורב"

 


פנה רבי חיים לתלמידיו ואמר, ואני שואל אתכם:

מהו שאמר לו: "פרנסני ככלב וכעורב" והרי חיות אלה אכזריות הן?!

 

אלא, תירץ הרב: 

באמת היו פרנסי הציבור מפרנסים את כולם. 


אלא כדי למנוע בזיון מתלמידי חכמים שלא יעמדו יחד עם עמי הארץ, קבעו תור נפרד לחכמים לא אצל פרנסי הציבור אלא אצל רבי, משום כך רצה רבי לדעת, האם העומד לפניו תלמיד חכם הוא או עם הארץ כדי לדעת לאן הוא שייך... 


משום כך שאלו: קרית? שנית?...


כאשר השיב לו רב יונתן בן עמרם שלא קרא ולא שנה


השיב לו רבי: "במה אפרנסך"? -אין אתה שייך אלי אלא לפרנסי הציבור לך אליהם והם יפרנסוך.

 

על כך השיב רב יונתן בן עמרם "פרנסני"- הפרנס שלי הממונה שנותן לי מזונות נוהג בי באכזריות - "ככלב וכעורב" על כן בבקשה ממך פרנסני אתה!...

 

זו עבודתם של אלו שהופקדו על הציבור - לדאוג להם ולא רק לקבל מהם כבוד!...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏