במדבר- "קרואי העדה"

"סיפור לפרשת השבוע פרשת במדבר". "סיפור על הגאון מוילנא" המדגיש את החשיבות של ההחלטות המתקבלות אצל פרנסי הדור -"קרואי העדה" וההשלכות שלהן... כמו כן את הרגישות של הגאון לעניי הארץ...

"קרואי העדה"


"אלה קריאי (קרואי) העדה"

 

רש"י מבאר: 

מדוע נקראו בשם "קרואי העדה" משום שהיו נקראים לכל דבר חשיבות שבעדה.

 


בספרו של הרב רבינשטיין מובא סיפור על הגאון מוילנא:

 


תנאי הותנה בין הגאון מווילנא לבין פרנסי העיר שלא יקראו לגאון לאספתם אלא אם כן מתקנים תקנה חדשה.


פעם אחת החליטו פרנסי העיר לתקן תקנה חדשה. 


הן אמרו חז"ל בגמרא במסכת בבא מציעא:" עניי עירך קודמין" לפיכך לא ירשו לעניי עיר אחרת לבוא ולקבץ כסף בווילנא. כינסו אסיפה וקראו לגאון שיבוא.כאשר שמע הגאון את התקנה החדשה קם ושאל:

 

"מדוע קראתם לי? - הרי הותנה בינינו שתקראו לי רק כאשר אתם מתקנים תקנה חדשה!" 


"וכי תקנה זו אינה תקנה חדשה?!" תמהו פרנסי העיר. 


תקנה זו תקנה ישנה מאוד היא - ענה הגאון, עוד מימי סדום ועמורה כבר אז תיקנוה...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏