ראש השנה- החשיבות של מצוות שופר

"דרשה קצרה לתקיעת שופר". המשמעות של תקיעת שופר "משל ונמשל לתקיעת שופר" המבארים מדוע צריכים "לנצל את הרגע בתקיעת שופר" - את המעמד המיוחד והמרגש של תקיעת שופר?...

החשיבות של מצוות השופר


יש לנצל את הרגע המיוחד ואת המעמד המרגש של תקיעת השופר בראש השנה, שהרי ברגע אחד ניתן להרוויח שנה שלימה של חיים טובים...

 

משל למה הדבר דומה:

 

לאדם שתעה ביער עבות ובו חיות רעות ושודדים וליסטים.

בידו אחז האיש קשת ועל גבו הייתה תלויה אשפה מלאה חיצים. מידי פעם נדמה היה לו כי חיה רעה מתקרבת אליו בין השיחים, ובחושבו כך מיהר לשלוח חץ באותו הכיוון להבריחה.

 

לבסוף נתברר לו לתדהמתו כי באשפתו נותר חץ אחד בלבד!...

"על החץ הזה עלי לשמור מכל משמר" – חשב האיש לעצמו – "אבוי לי אם אירה אותו לשווא, בחץ זה תלויים חיי"... 

 

כן הוא גם הנמשל:

 

 אמר המגיד מדובנא: בימים שבית המקדש היה קיים היו בני ישראל מביאים קורבנות והיו זוכים לכפרה.

 אולם כיום, בעוונותינו הרבים, חרב בית מקדשינו ואין לנו אלא "חץ אחד בלבד" הלא הוא השופר.

בזכותו יהפוך לנו ה' ממידת הדין למידת הרחמים ויכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום... 

 

כמה עלינו להיזהר במצווה יקרה זו!


לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏