מתפילות ראש השנה

"ביאורים לתפילות בראש השנה" של רבי ישראל מקוזמיר זצ"ל על הקשר – שהקב"ה יזכור אותנו לחיים למענו?! והסברו בדרך מיוחדת של "משל ונמשל לראש השנה"... בנוסף שאלתו של רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" על הבקשה: "ובכן תן פחדך על כל מעשיך"...

זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים למענך אלוקים חיים 


מה הקשר שאל הצדיק רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל – שהקב"ה יזכור אותנו לחיים למענו?!

 

והסביר זאת הצדיק בדרך מיוחדת:

 

משל למה הדבר דומה?

 

לבעל בית מסחר סיטונאי גדול הנוהג למכור סחורה לסוחרי האזור ולא פעם נותן הוא להם את סחורותיו בהקפה.

כאשר נודע לו לסיטונאי כי אחד מלקוחותיו מצבו בכי רע והוא עומד לפני פשיטת רגל אין הוא מניח לו ליפול אלא תומך בו ונותן לו עוד מעט סחורה באשראי כדי שיוכל לעסוק במעט מסחר, ואם ירוויח יוכל להחזיר לו את כל חובותיו...

 

כן הוא הנמשל:

 

אנו מבקשים מבורא העולם – סיים הצדיק- שהרי אנו בעלי חוב גדולים שלו על כל החסד אשר גומל עימנו בכל עת ובכל שעה, אלא שבמעשינו הרעים אנו קרובים ליפול חלילה...

 

אולם דווקא אז אנו מבקשים: "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים" – תן נא לנו עוד מעט חיים בהם נוכל לקיים מצוות, ולשם מי אנו מקיימים אותם? "למענך אלוקים חיים!"...


-----------------------------------"ובכן תן פחדך על כל מעשיך" 

מדוע – שאל רבי חיים מצאנז בעל ה"דברי חיים" – מבקשים אנו על אומות העולם שייראו מה' וכי אנחנו עצמנו כבר מלאים ביראת שמים כפי הצורך?

 

אלא – השיב הרבי בגמרא (מסכת בבא קמא דף צב) נאמר

"כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה".

 

לפיכך אנו מתפללים על אחרים ועל ידי כך נזכה אנו ליראת שמים.

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏