בחוקותי- תלמיד חכם בחמש דקות

"סיפור לשבת בחוקותי". על רבי משה סופר זצ"ל הלא הוא: ה"חתם סופר": בו מגלה הרב לתלמידיו את סוד גאונותו: "כך הפכתי לתלמיד חכם בחמש דקות!.."

תלמיד חכם בחמש דקות


"אם בחוקותי תלכו"


מבאר רש"י: שתהיו עמלים בתורה


כדי להבין מהו עמל של תורה, סח פעם רבי משה סופר זצ"ל הלא הוא: ה"חתם סופר" לתלמידיו את סוד גאונותו ואמר להם:


"אני הפכתי לתלמיד חכם ב- 5 דקות!"


כל התלמידים השתוקקו לגילוי העצום של רבם שיחסוך מהם שנים של לימוד תורה, והפצירו בו לגלות את סודו.


המשיך ה"חתם סופר" ואמר: 5 דקות בתור לבנק ובנוסף 5 דקות בהמתנה לאוטובוס ו5 דקות עד שהתחילו את התפילה ואת סדר הלימוד בישיבה...


לא איבדתי את 5 הדקות הרבות שהזדמנו לידי במהלך היום ולמדתי בהם


כך בעצם הפכתי לתלמיד חכם...


למותר לציין שתלמידיו הבינו שאין נוסחת פלא לתלמידי חכמים מלבד עמל של תורה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏