"ראש השנה ויציאת מצרים"

"ראש השנה דרשה קצרה". "הקשר בין ראש השנה ובין יציאת מצרים" כפי שאנו אומרים בתפילות ראש השנה: "ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה...זכר ליציאת מצרים"

 

הקשר בין ראש השנה ובין יציאת מצרים

 

בתפילת ראש השנה אנו אומרים:

"ותיתן לנו ה' אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה יום תרועה וכו' זכר ליציאת מצרים"

 

שאל הצדיק רבי משה טייטלבוים, בעל "ישמח משה":

מה הוא הקשר בין ראש השנה ובין יציאת מצרים?

 

אלא תירץ הצדיק יבואר הדבר על פי משל:

 

בני עיר אחת מרדו במלכם. שלח המלך את מבחר חייליו והללו הצליחו לדכא את המרד ולהשתלט על המורדים. כינסו החיילים את כל בני העיר בכיכר העיר והמתינו לפסק דינו של המלך.

 

המלך, שהיה רחום וחנון, הורה כי מי שייכנע מיד ויקבל את מרותו יינצל מכל עונש ואף יקבל שי נאה מאת המלך, אולם מי שיהין לעמוד במרדו ייענש בכל חומרת הדין!

 

רבים מבני העיר מיהרו וניצלו את ההזדמנות שהעניק להם המלך, והמלך עמד בדיבורו ומחל להם ואף העניק להם מתנות, אולם אותם שנשארו במרדם ולא הסכימו לקבל את עול מלכותו עליהם, נידונו כמורדים והושלכו אל בור הכלא לשנים רבות...

 

אמר הצדיק כן הוא גם הנמשל:

 

בראש השנה עומדים אנו כאותם בני העיר שפשעו במרידה במלכם, כי גם אנו בחטאינו מרדנו במלכנו ועתה בראש השנה הגיע יום הדין על מעשינו, אולם הקב"ה, מלכו של עולם, ברחמיו הרבים אומר "שובו אלי", השב בתשובה שלימה ימחלו עוונותיו ואף יזכה להיכתב לאלתר לחיים טובים ולשלום.

 

מעין מאורע זה התרחש גם בזמן יציאת מצרים כאשר בני ישראל היו שקועים במ"ט שערי טומאה והגיע העת לצאת ממצרים – כל אותם שקיבלו עליהם עול מלכות שמים יצאו ממצרים, ואילו הרשעים שלא האמינו בה' ובמשה עבדו מתו בשלושת הימים הראשונים של מכת החושך.

 

וזו הסיבה שאנו מזכירים בראש השנה את יציאת מצרים כדי להיזכר במה שהתרחש בעת יציאת מצרים, וכדי שלא נהיה חלילה כאותם פתאים אלא נמהר ונשוב בתשובה שלימה ונזכה לחיים טובים ולשלום.

 

לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏