סוכות- המילה "סכה" והמשמעות בכשרותה

"רעיון לחג סוכות". "דיני הדפנות של הסוכה הנרמזים בשם סוכה". "שלשת סוגי הסוכות הכשרות" לגביי דפנות הסוכה נמצאים ברמז במילה "סכה"...

"בסכת תשבו שבעת ימים"

 

שלשה סוגי כשרות מצינו בהלכה בעניין דפנות הסוכה.

 

א. סוכה בעלת ארבע דפנות.

ב. סוכה בעלה שלוש דפנות.

ג. סוכה בעלת שתי דפנות כאשר הדופן השלישית היא בשיעור טפח בלבד שאף היא כשרה.


הגאון מווילנא הפליא בגאונותו ואמר כי שלושה סוגי סוכות אלה מרומזות באותיות של המילה:

 

"סכה" 

 

ס - האות ס' סגורה היא מארבעת רוחותיה, וזוהי סוכה בעלת ארבע דפנות.

כ - האות כ' סגורה משלושה כיוונים, וזוהי סוכה בעלת שלוש דפנות.

ה - האות ה' סגורה משני צדדים כאשר ישנה רגל קטנה וזוהי סוכה בעלת שתי דפנות והדופן השלישית טפח שאף היא כשרה...

 

גאונות לשמה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏