סוכות- לא שואלים מה נשתנה

"סיפור קצר לסוכות". מדוע הילדים לא שואלים בחג הסוכות "מה נשתנה?"... סיפור המובא בספר וקראת לשבת עונג המסביר את "ההבדל בין פסח לסוכות" לגביי הקושיות של "מה נשתנה?"...

למה לא שואלים מה נשתנה בחג הסוכות?


"בסכת תשבו שבעת ימים"

 

פעם אחת הוזמן מושל העיר ברלין בליל הסדר לביתו של הרב צבי הירש לוין רבה של ברלין. הסב האורח ליד השולחן הערוך כלים נאים והקשיב כיצד שואל הבן הצעיר:"מה נשתנה".


שאלה לי אליך - פנה המושל אל הרב: 

מדוע היום כאשר אתם מסובים ליד שולחן ערוך בכלים נאים שואל הבן "מה נשתנה" הרי היה צריך לשאול שאלה זו בחג סוכות כאשר אתם יוצאים מביתכם ויושבים בסוכה רעועה?

 

השיב הרב כשהוא מתנשף בכבדות:

היהודי -  - מורגל בצרות רבות. כל שונאי ישראל בכל הזמנים תמיד עומדים עלינו לכלותנו ופעמים רבות מגורש היהודי מביתו. 

משום כך בחג הסוכות כאשר אנו יושבים בסוכת עראי אין הילד מתפלא כלל לפי שמצב זה רגיל הוא בעיניו...

 

אולם, כאשר אנו יושבים ליד שולחן ערוך בכלים יקרים מיד מתפלא הבן ושואל: "מה נשתנה"?...


 

מהלכות חג הסוכות (dvar-tora.co.il)


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏