ערב סוכות- "לשלוט על הכעס"

"סיפור עם מוסר השכל לחג סוכות" מה חשוב יותר קיום מצווה או לשלוט בכעס?" "סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב" זצ"ל איך הצליח לעורר רעש גדול בשמים בעצם שליטתו המלאה במידת הכעס בערב חג הסוכות...

"פרי עץ הדר" - לשלוט על הכעס

מספר הרב ברונשטיין על רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל :

עני מרוד היה רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זצ"ל והפרנסה לא הייתה מצוייה בביתו. שנה אחת בערב חג הסוכות לא נמצא בידו כסף לקניית אתרוג כבכול שנה.


מה עשה? 

תפילין מהודרות היה לו בביתו ירושה מאביו הגדול המגיד מדרוהוביץ מכר רבי יחיאל את התפילין ובכסף שקיבל תמורתן קנה אתרוג מהודר.


שמח וטוב לב חזר רבי יחיאל מיכל לביתו. 


"מדוע אתה כל כך שמח"? שאלה אשתו "והרי בבית אין פת לחם"?!.

ראי נא - ביקש רבי יחיאל מיכל  מרעייתו תוך שהוא מציג את האתרוג המהודר - "בגלל האתרוג הנפלא שזימן לי ה' אנ אני כה שמח". 


"ומנין לקחת כסף לקנות אתרוג כה נאה"? שאלה אשתו. 


"מכרתי את התפילין שירשתי מאבי ובכסף רכשתי את האתרוג".


מה?! - נדהמה אשתו - מכרת את התפילין?! בשביל אתרוג?!


בתנועה מהירה חטפה אשתו את האתרוג נשכה בכעסה את הפיטם וזרקה את האתרוג על הארץ.


הביט רבי יחיאל מיכל באתרוג הפסול המתגולל על הארץ... 


וחשב בליבו: "הרי, תפילין כבר אין לי וגם אתרוג אין לי מה מבקש היצר הרע ממני? שאכעס? לא ולא! לא אסכים שיכשיל אותי במידת הכעס"...


עוד באותו לילה נגלה לרבי יחיאל מיכל אביו בחלומו ואמר לו:

"דע לך בני שכאשר מכרת את התפילין המהודרות כדי לקנות אתרוג עשה מעשה זה רעש גדול בשמיים. 


אולם כאשר כבשת את כעסך עורר הדבר רעש רב יותר"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏