חג סוכות - "פרי עץ הדר"

"סיפור לחג סוכות" על רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל המלמד מהם סדרי העדיפויות כאשר מזדמן לאדם קיום מצוות גמילות חסד אל מול הידור מצווה...

חג סוכות - "פרי עץ הדר"


בספר של הרב ברונשטיין מובא סיפור:

 

מסופר על הצדיק רבי מרדכי מנשכיז שהיה כל ימיו עני ואביון אולם במשך כל ימות השנה היה חוסך לחם מפיו ואוסף פרוטה לפרוטה וכאשר הגיע ערב חג הסוכות היה רוכש בכסף שחסך אתרוג מהודר.


והנה, שנה אחת עלה בידיו לחסוך סכום גדול יותר מבכל שנה ומשום כך פנה בערב החג בשמחה רבה לעבר השוק כדי לקנות אתרוג מהודר.


לפתע ראה רבי מרדכי בצידי הדרך יושב יהודי וממרר בבכי. "מדוע אתה בוכה"? שאל הרבי.


"צרה גדולה באה עלי" - השיב האיש - "עגלון אני והנה הבוקר לפתע נפל סוסי ומת ואני נותרתי ללא סוס וללא פרנסה משום כך אני בוכה".


הוציא רבי מרדכי את צרור מעותיו מכיסו ומבלי לחשוב נתנם ליהודי ואמר: "הא לך יהודי יקר לך וקנה לך סוס חדש..."


חזר רבי מרדכי לביתו כשהוא שמח ומאושר שאלו אותו: "היכן האתרוג"? 


"השנה איני קונה אתרוג!" השיב רבי מרדכי.


"אינך קונה?!" - הוסיפו ושאלו - "וכי על מה תברך"?


"בשנה זו" - השיב רבי מרדכי - "יברכו כל בני ישראל על אתרוג ואילו אני - יברך על סוס"...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏