ערב כיפור- לימוד זכות לכפרה

"דבר תורה לערב כיפור" לימוד זכות של סנגורן של ישראל: ר' לוי יצחק מברדיצ'ב זצ"ל. שהצליח בראייתו הטובה על עם ישראל למצוא זכות עליהם דווקא בערב יום הכיפורים...

לימוד זכות לכפרה

 

"כל האוכל בתשיעי נחשב לו הדבר כאילו התענה תשיעי ועשירי!"

 

על הציווי ביום הכיפורים: "יום הכפורים הוא מקרא קודש יהיה לכם ועניתם את נפשותיכם"

אומרים חז"ל בגמרא במסכת יומא:

 

"כל האוכל בתשיעי נחשב לו הדבר כאילו התענה תשיעי ועשירי!"

 

מסופר על הצדיק ר' לוי יצחק מברדיצ'ב:

שפעם אחת בליל כל נדרי הגיע הצדיק מברדיצ'ב לבית הכנסת והנה במקום לשבת במקומו החל לחפש מתחת לספסלי בית הכנסת כאדם שאבד לו דבר מה.


לבסוף ניגש הרבי אל לעמוד התפילה נשא עיניו למרום ואמר: "רבונו של עולם הבט משמים וראה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ! 


מה היה קורה אילו היית מצווה לאומות העולם לאכול ולשתות? כמה שיכורים היו מתגוללים ברחובות ומתחת לכל שולחן וספסל? 


לעומתם בנ"י עם קדושיך! צווית להם לאכול בתשיעי, ועתה עומדים הם כמלאכי מעלה עטופה בטלית באימה וביראה מפני היום הקדוש והנורא. אין אחד מהם תחת הספסל או תחת השולחן..."


אנא כפר לעמך ישראל!

 

איזו הסתכלות ולימוד סנגוריא יש ללמוד מכאן....

 


לוורט לערב כיפור>>>לחץ כאן


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏