ספירת העומר- "נושא ונותן בעול עם חברו"

"דבר תורה לימי ספירת העומר". ביאור של רבי אהרון קוטלר על רבי עקיבא המבאר במה זכה לתואר: "אבי התורה שבעל פה" אדם ש"נושא ונותן בעול עם חברו" יכול להנחיל מתורתו לאחרים: "סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא"...

האובדן הגדול בימי ספירת העומר

 

"נושא ונותן בעול עם חברו"

 

מסופר על רבי עקיבא:

שהתקדשה לו בתו של כלבא שבוע. שמע זאת כלבא שבוע והדירה מכל נכסיו. הלכה ונישאה לו. 

בחורף היו ישנים במחסן תבן, ורבי עקיבא היה מוציא לו התבן משערותיה, אמר לה רבי עקיבא לאשתו הטרייה: "אם היה לי כסף הייתי נותן לך בראשך ירושלים של זהב". 

 

בא אליהו הנביא ונדמה להם כאדם וקרא דפק על הדלת, אמר להם: "תנו לי מעט תבן שילדה אשתי ואין לי דבר להשכיבה עליו". 

אמר לה ר' עקיבא לאשתו ראי איש שאפילו תבן אין לו...  ונתן לו מן התבן שהיה לו.


שאל פעם אחד את הרב ברוך רוזנבלום שליט"א:

 איך יתכן לומר שזה אליהו הנביא?! אליהו הנביא אמור לתת, לא לקחת?! - מלאך שלוקח זה לא אליהו הנביא!

 

ענה לו הרב:

 אליהו הנביא בא "לתת לו" להיות אבי התורה שבעל פה... הוא מנסה לראות האם הוא נושא בעול עם חברו...

וכשהוא מצליח לעמוד בזה הוא מקבל את התואר הנכסף: "אבי התורה שבעל פה"...

 

אדם ש"נושא ונותן בעול עם חברו" יכול להנחיל מתורתו לאחרים. כמאמר חז"ל:

"סתם משנה רבי מאיר סתם ברייתא רבי נתן וכולהו אליבא דרבי עקיבא"...

 

 רש"י מבאר במקום:

"מה שלמדו מרבי עקיבא רבם" - כל התורה שבעל-פה היא מרבי עקיבא...

 

קצרה דעתינו מהבין ואין לנו אלא דברי חז"ל אך לא בכדי מתו 24,000 תלמידיו על שלא נהגו כבוד זה בזה - לא נשאו ונתנו בעול עם חבריהם...

 

הגמרא (במסכת נדרים לט:) עוסקת בענייני ביקור חולים, מספרת שרב כהנא סיפר להם לתלמידיו:

"אמר להו: לא כך היה מעשה? בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה, לא נכנסו חכמים לבקרו, ונכנס ר' עקיבא לבקרו, ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה, א"ל: רבי, החייתני! יצא ר' עקיבא ודרש: כל מי שאין מבקר חולים - כאילו שופך דמים."

 

נדמיין  לעצמנו אלפי תלמידיו של ר' עקיבא מחכים זמן רב והרב לא מופיע לשיעור. הם לא שמו לב שאחד התלמידים לא בא כבר מספר ימים לשיעור וכשהלכו לבדוק מדוע, גילו לתדהמתם רבם הגדול והישיש נמצא שם אצל התלמיד החולה מטאטא, שוטף, מכבס ומחליף מצעים, מבשל ומאכיל ... ואז הם שומעים את חברם החולה אומר "רבי החייתני". 


יוצא  רבי עקיבא ומכריז בפני כולם: "כל מי שאין מבקר חולים - כאילו שופך דמים"...


רבי אהרון קוטלר:

הם לא למדו מרבם - הם היו אמורים לקחת מרבם ולהעביר הלאה ואם אין בהם אהבת הבריות...

 

מי שאין בו את היכולת של "נושא ונותן בעול עם חברו" אין הוא יכול להיות החוליה המקשרת...

 


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏