ראש השנה- רק תבוא

"דבר תורה ראש השנה" משל ונמשל שהביא החפץ חיים המבאר שדווקא בחודש אלול צריך אדם להתוודות על חטאיו ביותר..."שובו אלי ואשובה אליכם".

רק תבוא

 

החפץ חיים המשיל גם הוא משל נפלא:

 

בכפר קטן חי לו חנווני שהתפרנס מחנותו הקטנה שסיפקה את צרכיהם של בני כפרו.

בכדי לקנות את סחורתו היה הולך החנווני לעיירה הסמוכה אל חנותו של הסיטונאי ולוקח ממנו את הסחורה הדרושה.


ובעניין התשלום, לעיתים היה משלם מיד ולעיתים בהקפה.

 

חלפו הימים ונתמעטו עסקיו של החנווני וחוב גדול נותר לו לסיטונאי. בבושת פניו חדל החנווני לבקר בחנותו של הסיטונאי ואם קרה ופגשו ברחוב היה בורח מפניו והולך לכיוון אחר.

 

פעם אחת לא הספיק החנווני לנוס מפני הסיטונאי ברחוב ופגשו פנים אל פנים.

מיד קרא לעברו הסיטונאי ושאלו: "מדוע לך לברוח מפני כמפני אויב? איזו רעה גרמתי לך?!"

 

ענה לו החנווני: "בושתי וגם נכלמתי מפניך, חובות גדולים לי אליך ואין בידי לפורעם".

 

אמר לו הסיטונאי: "אדרבה, דווקא משום כך עלינו להיפגש זה עם זה ולשוחח על חובותיך אלי ונתייעץ יחדיו כיצד לסדר את העניין בכדי שתוכל להתחיל שוב מחדש לקחת סחורה בהקפה. וכן תוכל קמעא קמעא לשלם על חובותיך גם מהעבר. לברוח ממני זו בטח לא הדרך!"...

 

וזהו גם הנמשל:

 

הקב"ה כביכול פונה אל עם ישראל ואומר להם, לברוח מפניי זו לא הדרך, אדרבה, "שובו אלי ואשובה אליכם", עסקו בתשובה ובתורה ומצוות וכך אמחל לכם על כל עוונותיכם...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏