פסח- היכן משה רבנו בהגדה?

"משל ונמשל לפסח". משה רבנו התאמץ כל כך בהוצאת עם ישראל ממצרים ודווקא שמו כלל לא נזכר בהגדה של פסח הייתכן?! ביאור נפלא של דודו של ה"בית יוסף" על פי המדרש בדרך של משל ונמשל...

היכן משה רבנו בהגדה?


"מדוע לא נזכר שמו של משה רבנו בהגדה של פסח"?

 

ספר "מתנת חיים" במאמר: "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" שואל:

איך יתכן שבעל ההגדה השמיט את משה רבנו - זה שהשתדל כל כך בהוצאת עם ישראל ממצרים?!

הגאון מוילנא: הלילה הזה הוא לילה של "אני הוא ולא אחר" לכן מזכירים רק את הקב"ה שלא יתעו בני האדם לחשוב כביכול שיש עוד כוח אחר מבלעדי אלוקינו.


יש רק 3 סיפורים בתורה על 80 שנות חייו של משה רבנו:

 

 1. איש מצרי מכה איש עברי - משה הורגו ומטמינו בחול

 2. איש עברי מכה איש עברי - משה מוכיח את הרשע

 3. הרועים במדין מטביעים את בנות יתרו ומשה מצילן.

 

דודו של הבית יוסף שואל: 

למה כל הסיפורים על משה הם אלימות?!

 

כשמשה מגיע למדין הוא רואה את הבנות של יתרו שהן שואבות מים, מעלות דלי מהבאר  ושמות בשוקת המים. הרועים מנסים לפגוע בהן פיזית ומשה מושיע אותן מידהם שנאמר: "ויושיען" (מלשון "צעקה הנערה ואין מושיע לה..") הם אף מנסים להטביען מהמים והוא מציל אותן ברגע האחרון ומוציא אותן מהמים שנאמר: "וגם דלה דלה לנו". מעניין לראות שכשהן מספרות לאבא הן אומרות לו: "איש מצרי הצילנו.." כביכול - לא משה היתכן?!

ומבארים חז"ל: שמשה לא זקף את זכות ההצלה לעצמו

 

המדרש מביא משל למה הדבר דומה:

 

לאדם שהולך לשוק ובדרך מקיש אותו ערוד (=הכלאה של נחש וצב, וידוע מי שמגיע ראשון למים ניצל אם מגיע האדם למים הוא חי והערוד מת ואם חלילה הפוך, אזי הערוד יחיה והוא...). האיש פותח בריצה על חייו, הוא רץ למים ורואה ילד שכמעט טובע ומציל אותו ברגע האחרון. ההורים רוצים להודות לו על מסירות הנפש והריצה המהירה... הוא אומר להם "אל תודו לי תודו לערוד כי בלעדיו הייתי עכשיו נמצא בשוק..."

 

זהו המשל והנמשל הוא כזה:

 

כשמשה מציל את בנות יתרו הוא אינו זוקף את זכות ההצלה לעצמו. הוא אומר לבנות יתרו: "אל תגידו לי תודה, תגידו תודה למצרי שהרגתי כי אם אילמלא הרגתי את המצרי לא הייתי כאן כדי להצילכן...

 

אומר הרב מתתיהו סולומון: בדבר זה נבחר משה להיות מנהיג על ישראל שנאמר: "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם"

 

ידע בעל ההגדה שכל בחירתו של משה למנהיג נעשתה בעקבות אי זקיפת הזכות לעצמו ולכן בחר לכבד את רצונו של משה ולא הזכירו כלל...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏