יוה"כ- למה שרים "חטאנו לפניך"?!

ים בתפילה ותחינה להקב"ה שימחל לנו, מניין התעוזה לשיר: "אדון הסליחות...חטאנו לפניך רחם עלינו"?! ביאור נפלא על פי המדרש "תנא דבי אליהו"...

מדוע שרים בפיוט "אדון הסליחות": "חטאנו לפניך רחם עלינו"?!

 

איך יתכן שאדם בא לפני המלך לבקש סליחה על עוונותיו ושר ומפזז תוך שהוא מכריז: "חאטנו לפניך רחם עלינו"?!

 

התשובה הידועה היא: ברגע שהאדם משבח ומקלס את הקב"ה הקב"ה מעביר על חטאיו - "והוא רחום יכפר עוון..."

כאשר אנו משבחים: "אֲדוֹן הַסְּלִיחוֹת, בּוֹחֵן לְבָבוֹת, גּוֹלֶה עֲמוּקוֹת, דּוֹבֵר צְדָקוֹת"... לא נורא אם גם: "חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ" ובהזדמנות זו מבקשים: "רַחֵם עָלֵינוּ"...

 

התנא דבי אליהו מביא משל נפלא על הפסוק (תהלים קלט):

 

"יָמִים יֻצָּרוּ, וְלוֹ - אֶחָד בָּהֶם"  - זה יום הכיפורים לישראל (כלומר, מכל ימות השנה אין הקב"ה משתעשע אלא ביוה"כ). לפי שהיתה שמחה גדולה לפני הקב"ה שנתנוֹ באהבה רבה לישראל.

 

משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליכים אותם כנגד פתח בית המלך, וכשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה...

 

כן הוא הנמשל: 

 

יום הכיפורים נתנוֹ הקב"ה באהבה ובשמחה. ובשעה שהוא מוחל לעוונותיהם של ישראל אין הוא מתעצב בלבו אלא ההפך - שמח שמחה גדולה זהו שנאמר (יחזקאל לו): "כֹּה אָמַר ה' אֱלֹקִים לֶהָרִים וְלַגְּבָעוֹת, לָאֲפִיקִים וְלַגֵּאָיוֹת ..." - בואו לשמוח עמי שמחה גדולה, שהיום אני מוחל על עוונותיהם של בני ישראל... מוטב לי שיזרקו הזבלים על פתח ביתי, ולא ישארו טמונים בנפשותם של ישראל...

 

אחד המבארים על המדרש מוסיף: ולא עוד, אלא שבא המלך לראות אותם כשהם מוּסרים מן הלבבות ומושלכים לחוץ, והרי ההשלכות האלה חביבות עליו ולוקחן ועושה אותן כאילו היו מתנות חשובות שהביאו הבנים למלכם - אביהם, שכך אמרו חכמים על העושים תשובה מאהבה: "זדונות נעשו להם כזכויות"
לפיכך אין ישראל בושים לומר לפני הקב"ה וידוי כל היום, "אשמנו בגדנו גזלנו'..." , "חטאנו לפניך רחם עלינו"...

 

יוצא איפה, שעם ישראל ביום הכיפורים אומנם מבקש מחילה אך בד בבד שמח בשמחתו של מלך...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏