שבועות- מסירות נפש בלימוד התורה

ל איזו מסירות נפש מדובר כאן?! רעיון נפלא המבאר איך שיעבוד הרצונות גם שכאין "חשק" ללמוד היא המסירות נפש שהקב"ה מבקש מאיתנו...

מסירות נפש בלימוד התורה


מניין המצוות שציוונו משה והמסירות הנדרשת בהם

 

הגמ' מסכת מכות דף כג' מביאה:

"אמר רב המנונא מאי קרא: "תורה ציווה לנו משה מורשה.." (דברים לג ד) תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום."


ביאור הדברים

הקב"ה נתן לנו את התורה ע"י משה רבינו במעמד הר סיני. הוא אמר שתי מצוות (אנכי ולא יהיה לך) ואת השאר אמר משה מתוך תרי"ג מצוות = 613.


יוצא אם כך: משה נתן 611 מצוות והקב"ה 2 מצוות, לכן:"תורה ציווה לנו משה"- תורה בגימ' 611, כמניין המצוות שמשה ציווה לנו... תורה נקנית במסירות נפש על איזו מסירות נפש מדובר כאן?!

 מסירות נפש בלימוד התורה

 

"ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך (בשני יצריך) ובכל נפשך (אפילו נוטל את נפשך)".

 

כשאברהם אבינו רוצה לקנות את מערת המכפלה הוא אומר: "אם יש את נפשכם לקבור את מתי שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צוחר". רש"י: נפשכם=רצונכם.

 

אם כן יוצא איפה, נפש = רצון.


כעת יש ביאור נפלא לפסוק זה: "ואהבת את ה' אלוקיך... ובכל נפשך"- אפילו שעכשיו אין לך כוח ורצון גם אז עליך לאהוב את ה' וללמוד תורה.

 

זוהי המסירות נפש הנדרשת ממך בלימוד התורה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏