שבועות- התורה היא לקח טוב

תי אל תעזובו" משל ונמשל שמביא המדרש להבנה שטובה תורה מכל סחורה... בנוסף שאלתו של ה"עץ יוסף" על המדרש ותשובתו הנפלאה... טובה תורה מכל סחורה...

התורה היא לקח טוב!


"כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"


מדרש תנחומא לפרשת תרומה מביא על הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם"

 

משל למה הדבר דומה? 


לסוחר בדים וסוחר פלפלים שהחליפו סחורה זה עם זה. נמצא לשזה יש בדים ולזה פלפלים שהרי החליפו...

 

לא כן בדברי תורה- זה יש לו סדר זרעים ולזה יודע סדר מועד. זה מלמד את חברו וזה מלמד את חברו. נמצא לשניהם יש גם סדר זרעים וגם סדר מועד. "לקח טוב" היכן תמצא מסחר יותר טוב מזה?!...


"עץ יוסף" שואל

מה הדוגמא הזו? הרי זה כמו שיש חייט וסנדלר. שניהם נפגשו, זה מלמד את הסנדלר חייטות וזה מלמד את החייט את מקצוע הסנדלרות. יוצא שכעת שניהם יודעים שני מקצועות, אם כך, איזו מין דוגמא הביא המדרש?ומתרץ ה"עץ יוסף": 

כשאדם יודע שני מקצועות שונים ברגע שהוא חייט הוא לא סנדלר, וברגע שהוא סנדלר הוא לא חייט...


לא כן היודע שתי מסכתות או שני סדרי משנה אפילו כשהוא מתעסק עם סדר זרעים - סדר מועד עוזר לו להבנה, וכן להיפך...

 

טובה תורה מכל סחורה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏