ראש השנה - הפחד מיום הדין

"דבר תורה קצר לערב ראש השנה ". ממה "הפחד בראש השנה" מבחינה לוגית כפי הסברו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל.

הפחד מיום הדין

 

בערב ראש השנה המחיש הגאון רבי אליהו לואפיאן זצ"ל לתלמידיו, עד כמה אנו צריכים לפחד בראש השנה שהרי עומדים אנו ומדברים עם מלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו!

 

וכך אמר: נניח שאדם בא ועומד ומדבר עם המלך הרי שהוא חל ורועד מאימתו.

 

כל שכן אם צריך אותו אדם לבקש דבר מה מאת המלך.

 

כל שכן אם אותו אדם חטא כנגד המלך.

 

כל שכן אם גנב מאוצרות המלך.

 

כל שכן אם הוא הממונה על אוצרות המלך.

 

כל שכן אם מסר את אוצרות המלך לשונא המלך.

 

 

כך גם הוא האדם שקיבל מאת מלך מלכי המלכים "אוצרות" יקרים, הלא הם הכוחות שנטע בו הבורא יתברך כגון: הראיה, השמיעה והדיבור ומינה אותו הבורא יתברך להיות שומר על אוצרות אלה ולקיים בהם את מצוותיו.

 

ומה נורא הדבר כאשר האדם מועל בתפקידו ומשתמש באוצרות אלה כדי לעבור עבירות כעצת היצר המפתהו... 

 

 לשנה טובה תכתבו ותחתמו


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏