שבועות- "למה נמשלה התורה למים"?

ה דברים שמביא המדרש. בנוסף רעיון נפלא המהווה "דמיון בין התורה למים" בהנאה שיש לסובבים מאחד שהוא מבושם בתורה...

"מדוע נמשלה התורה למים"?


מדרש שיר השירים רבה א', י"ט מביא מספר טעמים "מדוע נמשלו דברי תורה למים":

 

1. "מה מים, מסוף העולם ועד סופו [=יש להם התחלה וסופם אינו נראה בעין], כך תורה, מסוף העולם ועד סופו.

 

2. מה מים חיים לעולם, כך תורה חיים לעולם.

 

3. מה מים מן השמים, כך התורה מן השמים.

 

4. מה המים מטהרים הגוף, כך תורה מטהרת הגוף.

 

5. מה המים יורדין טיפין-טיפין ונעשים נחלים-נחלים, כך תורה: אדם לומד שתי הלכות היום ושתיים למחר, עד שנעשה כנחל נובע .

 

6. מה מים אין אדם גדול מתבייש לומר לקטן: השקני מים, כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר לקטן:

למדני פרק אחד, דבר אחד, פסוק אחד, ואפילו אות אחת.

 

7. מה מים כשאין אדם יודע לשוט בהם, סוף שהוא מתבלע [=טובע], כך דברי תורה, אם אין אדם יודע לשוט בהן ולהורות בהן, סוף שהוא מתבלע." רעיון נפלא המהווה "דמיון בין התורה למים"?משל: 


כשמים זורמים יש צמחיה ועשביה פורחת, ציפורים באות לשתות ואווירה מיוחדת שכולם נהנים ממנה. 


אבל כאשר המים עומדים מתחיל מלריה וקדחת, סכנת  נפשות של ממש...נמשל


התורה היא כמו המים. 


כשהאדם לומד וזורם אזי כולם נהנים ממנו. 


אבל ברגע שהוא מפסיק ללמוד וחושב שהוא כבר יודע- מפסיק לזרום, אז יש מלריה וקדחת...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏