קדושים- כיבוד הורים בשביל עצמך

"דבר תורה לפרשת השבוע קדושים". סיפור המביא לתובנה שמעבר לחשיבות של קיום ציווי הבורא בכיבוד הורים והכרת הטוב לאלה שגידלונו, יש מימד נוסף והוא המסר שאנו מעבירים לילדנו כיצד לנהוג בנו לכשנתבגר...

כיבוד הורים בשביל עצמך


"איש אימו ואביו תיראו..."

 

ספר החינוך במצוה לג'  מביא על מצוות כיבוד אב ואם:


משרשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. 


ושייתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. 


וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת הא-ל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד אדם הראשון, ושהוציאו לאוויר העולם וסיפק צרכו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאלולי הנפש שחננו האל יהיה כסוס כפרד אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו ברוך הוא... אדם שאין בו הכרת טובה להוריו כיצד יוכל להכיר טובה למי שאמר והיה העולם?!...


ומה מנחיל הוא לילדיו?! כיצד הם יכירו לו טובה על השקעתו שיגע בהם כל-כך?!... 

 


נביא סיפור שימחיש כיצד כיבוד הורים מלמד את ילדנו כיצד עליהם לנהוג עימנו לכשנתבגר:

 

מסופר על משפחה של זוג הורים וילד שהביאו את הסבא לגור עימהם. בתחילה הכל היה טוב, אך אט אט הזדקן הסב הזקן ונזקק לעזרת המשפחה בכל הפעולות היום-יומיות. 


ידיו רעדו, הלכתו התקשתה ועייפותו ניכרת.

הנכד החמוד התרוצץ מסביבו, עודדו והביא כל מה שנדרש והשתדל מאד למלא את מבוקשו של האב לשמחת הוריו.

 

שבת אחת הוזמנו אורחים חשובים לסעודה, כולם ישבו לאכול האם חילקה את האוכל וכשהגיע תורו של הסבא
האם הגישה לו את האוכל לידיו הרועדות. לפתע נפלה הצלחת, נשברה וכשניסה להצילה שפך את כוס היין ישירות לחליפתו של האורח המכובד.


האב לא יכל לסבול זאת, קם בחמתו מהשולחן, צעק על אביו הזקן וביישו לעיני המסובים וביקשו לאכול מעתה במטבח ובכלים חד פעמיים.


כשהילד סיים לאכול, הוא ניגש למטבח להחזיר את הצלחת הוא שם לב לדמעה שיצאה מעיניו של סבו, הדבר השאיר עליו רושם חזק...


למחרת בבוקר הוא ישב לשחק במשחקים שלו. הוא ערך שתי שולחנות באחד שם את כלי המטבח שהיו לו ואף סידר את הבובות על הכסאות מסביב. 

בשולחן השני הכין שתי מקומות ובנה מפלסטלינה שתי צלחות ושתי כוסות...


ההורים ראו את הילד משחק בפלסטלינה בריכוז רב. הם לא יכלו להתאפק ואימו שאלה: "במה אתה משחק?"


עלם החמד השיב בפשטות: "אני לא משחק אני מכין לך ולאבא קערות שיהיה לי במה לתת לכם לאכול...

 

ההורים הזדעזעו, הם הבינו את טעותם ומעתה נהגו כבוד בסב הזקן...

 

הבה ננחיל לילדנו מהו כיבוד הורים כפי שהיינו רוצים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏