מצורע- צרעת באה על עין הרע

ן הרע"? רעיון נפלא שמביא רבי יצחק המבאר איך במחלת הצרעת בקירות הבית הקב"ה למעשה משלם גמול ל"צר-העין"... "מידה כנגד מידה בעונש צרעת"

"האם צרעת באה על עין הרע"?


"זאת תהיה תורת המצורע" מדרש:

אמר רבי יצחק צרעת באה על עין הרע!מדוע ה' מביא על "צר העין" צרעת? 


כיון שעיניו של אדם "צר עין" רעה להשאיל חפציו, וכשאדם הולך ומבקש ממנו: "השאילני מגלך, השאילני קרדומך", או כל כלי חפץ.
והוא אומר: אין לי, וגם ארור הוא מי שיש לו מגל או קרדום.

 

מה הקדוש ברוך הוא עושה?


מלקה אותו בצרעת, ובא לכהן ואומר: כ"נגע נראה לי בבית". 


והכהן מצווה לנתוץ את הבית, והכל רואין את כליו של האיש כשהן גרורין ומוצאין לחוץ, ומפרסמין את כליו. 


והכל אומרים: "לא היה אומר שאין לו מגל?!, שאין לו קרדום?! הרי הנה לפנינו יש לו חפץ פלוני ופלוני שלא רצה להשאיל והיה עינו צרה להשאיל...


וזהו שאומרת התורה: "שקערורות", אל תקרי שקערורות אלא שקע - ארורות, שהיה אומר ארור הוא ושקע ביתו. 


וראו הכל ארורתו, שנאמר: "יגל יבול ביתו, נגרות ביום אפו" (איוב כ כח).

 

מידה כנגד מידה:


אתה "צר העין" ניסית להעלים את מה שנתן לך הקב"ה - הקב"ה ידאג שתוציא לעיני כל את מה שהוא נתן לך!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏