שאלות ותשובות- פרשת משפטים חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת משפטים" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת משפטים

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        לשם מה אמר ה' שישלח מלאך ללוותנו במדבר? לשם שמירה ולהובילנו למקום המיועד לנו.


ב.         מדוע יש להישמר מפני המלאך ולשמוע בקולו? כי הוא מקפיד על העוונות ושם ה' בקרבו.


ג.         מה השכר בעבור ההקשבה למלאך? ה' ישנא את אויבינו ויצר להם.


ד.         מה רצה ה' לעשות לעמים הנמצאים בארץ? להכחיד אותם.


ה.        לאחר שנכנסים לארץ מה אין לעשות ומה יש לעשות עם העבודה זרה ששם? אין לעבוד ולהשתחוות לה, ויש לשבר אותה ולהרוס אותה.


ו.         מה מבטיח ה' לעמו אם יעבדו אותו כראוי? שיברך את הלחם והמים ויסיר מאיתנו כל מחלה.


רש"י


ז.         מדוע היה צורך בליווי של מלאך ולא ה' בעצמו? כי ידע ה' שסופם לחטוא ולא ירצה ה' בעצמו ללוותם.


ח.        כנגד מה מכוון בית מקדש של מטה? כנגד בית מקדש של מעלה.


ט.        מדוע המלאך יקפיד ולא יוותר על הפשעים (ב')? כי הוא מן הכת שאינן חוטאים (מלאכים) ולא יוכל לסבול חטאים, וכן הוא שליח שרק עושה שליחותו.


י.         מי הוא המלאך שנשלח ללוות את עם ישראל וכיצד שם ה' בקרבו? מטטרו"ן, ושם שדי הוא בגימטריא מטטרו"ן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏