שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק א

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית ראשון עד עליית שני. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית ראשון – עליית שני  

מעליית ראשון עד עליית שני


א.        ממי ציווה ה' לקחת תרומה למשכן? מכל מי שיתנדב.


ב.  מהי התרומה המתבקשת? זהב, כסף, נחושת, סוגי צמר, ופשתן, סוגי שמנים, ועורות, ועצים, ואבנים טובות.


ג.         מתי אמר ה' שישכון בתוכם? כשיעשו לו משכן.


ד.         כיצד עזר ה' למשה להבין את תכנון בניית המשכן וכליו? ה' הראה למשה בנבואה דגם לכך.


ה.        מה הן מידות הארון? אמתיים וחצי ארכו, אמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו.


ו.         ממה יהיה עשוי הארון? עצי שיטים ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ.


ז.         מה יש להתקין מעל הארון? זר זהב.


ח.        כמה טבעות זהב יש לחבר לארון והיכן ולשם מה? ארבע, שתיים בכל צד, בכדי לתת בהן את מוטות הנשיאה.


ט.        ממה יהיו עשויים המוטות? עצי שיטים מצופים זהב.


י.         האם מותר היה להוציא את המוטות מהטבעות? אסור.


יא.       מה יש להניח בתוך הארון? את התורה.


רש"י


יב.       מה צריך לכוון נותן התרומה? לשם שמים.


יג.        מהו לשון "תרומה"? הפרשה.


יד.       כמה תרומות התבקשו ישראל לתת, ומהן? שלוש. עבור האדנים, עבור קרבנות ציבור, ועבור מלאכת המשכן.


טו.       איזו נדבה ניתנה ע"י כל ישראל בשווה וכיצד? כסף. כל אחד נתן משקל בקע לגולגולת.


טז.      מה עשו עם הכסף הנותר לאחר כל השימוש בו? כלי שרת.


יז.        מהי התכלת? צמר בצבע ירוק שנצבע בדם חילזון.


יח.       מהו הארגמן? צמר בצבע הנקרא ארגמן (כעין אדום).


יט.       מהו השש? פשתן.


כ.         מהו עיזים? שיער (נוצה) של עיזים.


כא.      מהו עורות אילים מאודמים? עורות מעובדים של אילים, שנצבעו באדום.


כב.      מהו עורות תחשים? תחש הוא מין חיה שהייתה אז ונעלמה והיו לה גוונים רבים של צבע.


כג.       מניין היו לבני ישראל עצים במדבר? יעקב אבינו ראה ברוח הקודש שעתידים בני ישראל לבנות משכן במדבר והביא ארזים למצרים ונטעם שם וציווה לבניו לקחתם כשיצאו ממצרים.


כד.      ממה היה עשוי השמן למאור ולשם מה מיועד? משמן זית זך בשביל להעלות נר תמיד.


כה.      למה היה מיועד שמן המשחה שעירבו בו בשמים? למשוח בו את המשכן ואת כליו כדי לקדשו.


כו.       מהי הקטורת שעירבו בה בשמים ומתי הייתה מוקטרת? העלאת קיטור עשן, בבוקר ובערב.


כז.       כמה אבני שוהם הוצרכו ולשם מה? שתיים, לצורך האפוד של הכהן הגדול.


כח.      מדוע נקראו אבני המילואים כך? שהיו ממלאים בהן משבצות שקועות של זהב בחושן.


כט.      מהם האפוד והחושן? מיני תכשיט בבגדי הכהן הגדול.


ל.         מה היה צריך לכווין בבניית המשכן? לשם שמים.


לא.      מהו לשון "מקדש"? בית קדושה.


לב.       האם תבנית המשכן וכליו היו רק למדבר, או גם לבתי המקדש העתידיים? תמיד כך יהיו בתבניתם האמורה בכלי המשכן.


לג.       האם לארון היו רגליים או שהיה כארגז היושב על תחתיתו? כארגז בלא רגליים.


לד.       כיצד עשה בצלאל את הארון עץ מצופה בזהב? עשה שלושה ארונות, שניים של זהב ואחד של עץ, בגדלים שייכנסו אחד בתוך השני, ונתן של עץ בתוך זהב ושל זהב בתוך של עץ וחיפה שפתו מלמעלה בזהב ונמצא העץ מצופה בזהב מבית ומחוץ.


לה.      מהו זר הזהב של הארון? כתר מזהב שהיה יוצא מעובי הארון החיצוני של זהב ועולה למעלה עד מעל לכפורת שהייתה כיסוי הארון, והוא סימן לכתר תורה.


לו.       היכן בדיוק היו נתונות טבעות הארון? בזויות הארון למעלה סמוך לכפורת, לרוחבו של הארון, כך שאורך הארון - אמתיים וחצי - הוא המרחק בין שני המוטות (בדים) שבהם אוחזים כדי לשאת את הארון.  


לז.       היכן הלכו נושאי הארון, ממוטות הנשיאה ולפנים או ממוטות הנשיאה ולחוץ? ולפנים.


לח.      מדוע התורה נקראת "עדות"? מפני שהיא מעידה שה' ציווה את ישראל את כל הכתוב בה.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏