שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק ד

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית רביעי עד עליית חמישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית רביעי  – עליית חמישי  

מעליית רביעי עד עליית חמישי


א.        ממה היו עשויים קרשי המשכן וכיצד היו מונחים עומדים או שוכבים? מעצי שיטים והיו עומדים.


ב.         מהי מידת הגובה והרוחב של כל קרש? אורך 10 אמות ורוחב 1.5 אמה.


ג.         כמה ידות היו לכל קרש? שתיים.


ד.         כמה קרשים היו באורך המשכן וכמה ברוחבו? 20 בארכו ו8 ברוחבו.


ה.        כמה אדנים היו מתחת לכל קרש? 2.


ו.         כמה בריחים היו לחיזוק כל דופן במשכן? 5.


ז.         מה המיוחד בבריח האמצעי (התיכון)? הוא היה בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה.


ח.        מה שמשו הבריחים וממה היו עשויים? הם היו מחברים בין כל הקרשים. והיו עשויים מעצי שיטים מצופים זהב.


ט.        ממה היו מצופים הקרשים? זהב.


י.         מה שימשו טבעות הקרשים וממה היו עשויות? בתוכן עברו הבריחים, והיו עשויות זהב.


יא.       כיצד עזר ה' למשה בבניין המשכן? ה' הראה למשה בהר את סדר הקמת המשכן.


רש"י


יב.       מה הן שתי הידות של כל קרש? כמין רגליים בתחתית כל קרש שהיו נכנסות באדנים ומייצבות בכך את הקרש בעמידה.


יג.        מה היה אורך הידות? אמה.


יד.       גובה הקרש 10 אמות ורוחבו אמה וחצי, מהו עוביו? אמה.


טו.       מה היה תפקידן של הטבעות העליונות? לאגד כל שני קרשים, כאשר בכל קרש בראשו קיים חריץ בעובי אצבע, והטבעת נכנסת בחריץ של קרש זה ושל זה ומאגדת אותם.


טז.      האם חמשת הבריחים היו כולם מגיעים מן הקצה אל הקצה? באר. לא, אלא רק האמצעי הפנימי, וארבעה האחרים היו חיצוניים ומגיעים כל אחד עד חצי הכותל ושם נפגש עם החצי השני, נמצא שהיו ארבעה שנראים כשניים מבחוץ, והחמישי הוא התיכון והאמצעי שעובר בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. נמצא שהיו שלושה גבהים של בריחים.


יז.        באיזה גובה של הקרשים היו הבריחים? הבריח הראשון החיצוני בגובה רבע הקרש מלמטה, השני הפנימי בגובה חצי הקרש, והשלישי החיצוני בגובה שלושת רבעי הקרש.


יח.       כיצד נכנס הבריח התיכון בתוך הקרשים? כל קרש נקוב באמצע גובהו מן הקצה אל הקצה.


יט.       מהו אורך הבריחים בכל צד במשכן? בצפון ובדרום ארכם 30 אמה, העליון והתחתון 15 ועוד 15, והאמצעי הפנימי 30 מן הקצה אל הקצה. ובמערב ארכם 12 אמה, העליון והתחתון 6 ועוד 6, והאמצעי הפנימי 12 מן הקצה אל הקצה.     


כ.         האם הבריחים היו מצופים זהב? הסבר. לא, אלא שהיו מסילות של זהב סגורות וחלולות בגובה הטבעות לכל אורך הקרשים ובתוכם היו נכנסים הבריחים ובכך היו נראים כמצופים זהב.


כא.      האם היה צורך בהקמת המשכן בשלבים לאחר סיום הכנת כל חלק מחלקיו או שרק לאחר הכנת כל החלקים יקימוהו? רק לאחר גמר ההכנה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏