שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק ה

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית חמישי עד עליית שישי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית חמישי – עליית שישי  

מעליית חמישי עד עליית שישי


א.        ממה הייתה עשויה הפרוכת? מארבעה סוגי חוטים, כמו היריעות התחתונות.


ב.         מה היה מצויר על הפרוכת? כרובים.


ג.         על מה הייתה הפרוכת תלויה? על ארבעה עמודים.


ד.         ממה היו עשויים העמודים? מעצי שיטים מצופים זהב.


ה.        ממה היו עשויים האדנים של עמודים אלו? מכסף.


ו.         מה עוד היה על העמודים? ווי זהב.


ז.         מה היה תפקידה של הפרוכת? להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים.


ח.        מה היה מונח מהפרוכת ולפנים, בקודש הקודשים? ארון העדות והכפורת מעליו.


ט.        מה היה מונח מהפרוכת ולחוץ? המנורה בדרום והשולחן בצפון.


י.         ממה היה עשוי המסך שבפתח אוהל מועד? ארבעה סוגי חוטים כמו בפרוכת וביריעות התחתונות.


יא.       על מה היה המסך תלוי? חמישה עמודי שיטים מצופים זהב.


יב.       ממה היו עשויים הווים של העמודים? זהב.


יג.        ממה היו עשויים האדנים של עמודים אלו? מנחושת.


רש"י


יד.       מהי הפרוכת וכיצד קרויה היא בלשון חכמים? מחיצה. והיא נקראת בלשון חכמים פרגוד.


טו.       האם גם ארבעת חוטי הפרוכת היו כפולים כל אחד לשש כמו חוטי היריעות התחתונות? כן.


טז.      האם הפרוכת הייתה תלויה ישירות על ווי העמודים? באר. לא, אלא על כלונס (מוט) שהיה יושב על הווים.


יז.        מהי מידת האורך (גובה) והרוחב של הפרוכת והיכן במשכן היתה תלויה? עשר אמות על עשר אמות, והיתה תלויה בתחילת השליש הפנימי, תחת הקרסים של היריעות התחתונות.


יח.       מה הייתה מידתו של קודש הקדשים? אורך עשר אמות, רוחב עשר אמות, וגובה עשר אמות.


יט.       מה היה מיקומו של מזבח הזהב? בין השולחן למנורה משוך מעט לצד מזרח.


כ.         היכן באורך המשכן היו נתונים המנורה השולחן והמזבח? אחרי שנכנסים עשר אמות מפתח המשכן.


כא.      מה היה המסך? עוד פרוכת התלויה בפתח המשכן.


כב.      מה הייתה מידת המסך? כמידת הפרוכת הפנימית, עשר על עשר.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏