שאלות ותשובות- פרשת תרומה חלק ו

"שאלות ותשובות לפרשת תרומה" מעליית שישי עד עליית שביעי. שאלות ותשובות לשינון וחזרה לקראת מבחן או כ- "פעילות לשולחן השבת". השאלות מתוך ספר "בְּזֹאת תִּבָּחֵנוּ" ובנויים על סדר הפרשה לפי פשט הפסוקים ופירושו של רש"י. מתאים לתלמידי חכמים הרוצים לבחון את בקיאותם בחמשת החומשים ולחדד את ידיעותיהם ועד לתלמידים הרוצים להתכונן למבחן בתורה.

שאלות ותשובות לפרשת תרומה

עליית שישי – עליית שביעי  

מעליית שישי עד עליית שביעי


א.        ממה היה עשוי המזבח? עצי שיטים.


ב.         מה הייתה מידת המזבח? חמש אמות אורך, וחמש אמות רוחב, ושלוש אמות קומתו.


ג.         מה יש לעשות בפינותיו? ארבע קרנות.


ד.         במה היה מצופה המזבח? בנחושת.


ה.        מה היו הכלים של מזבח זה וממה היו עשויים? סירות, יעים, מזרקות, מזלגות, מחתות. כולם היו עשויים מנחושת.


ו.         מה הרכיבו על המזבח סביב לנוי? רשת מנחושת.


ז.         מה הם הבדים של המזבח וממה היו עשויים? מוטות נשיאה מעצי שיטים מצופים נחושת.


ח.        האם המזבח עשוי מעץ אחיד או מלוחות עצי שיטים מחוברים בריבוע ובאמצע חלל? לוחות מחוברים.


רש"י


ט.        מה היה גבהו של מזבח הנחושת (מחלוקת)? יש אומרים שלוש אמות כפשוטו של מקרא ויש אומרים עשר אמות.


י.         האם קרנות המזבח יכולות להיעשות בנפרד ואחר כך לחברן למזבח? באר. לא, אלא חלק ממנו, מאותה חתיכת עץ.


יא.       על מה מכפר מזבח הנחושת? על עזות מצח נחושה.


יב.       מה הן סירותיו של המזבח ומהו תשמישם? כמו סירים (יורות), לאסוף את הדשן לתוכן.


יג.        מה הם יעיו של המזבח ומהו תשמישם? דומה ל"שפכטל" שלנו, משטח עם ידית, לאסוף איתו את הדשן.   


יד.       מה הם מזרקותיו של המזבח ומהו תשמישם? כעין כוסות וכלי קיבול, לקבל בהם דם הזבחים.


טו.       מה הם מזלגותיו של המזבח וכיצד נקראים בלשון חכמים ומהו תשמישם? כעין מזלגות שלנו רק גדולים בהרבה ונקראו בפי חכמים צינוריות, ותשמישם להפוך את בשר הזבח לזרז שריפתו.


טז.      מה הן מחתותיו של המזבח ומהו תשמישם? כעין יעים שלנו עם ידית ובית קיבול, לאסוף גחלים ממזבח החיצוני (מזבח הנחושת) ולהעביר לפנימי (מזבח הזהב) לקטורת.


יז.        מהו רוחבו של מכבר (רשת) הנחושת והיכן היה נתון במזבח? אמה, ונתון באמצע גבהו.


יח.       למה היה משמש מכבר זה כסימן, חוץ מלנוי? להבדיל בין דמים עליונים לתחתונים הנזרקים על המזבח.


יט.       מה עוד היה למזבח הנחושת שלא מפורש בכתוב כאן? כבשׁ חלק בלא מדרגות.


כ.         כיצד עוד נקרא מזבח הנחושת ומדוע? מזבח אדמה, על שם שהיו ממלאים אותו באדמה בחללו במקום חנייתם במדבר.


כא.      האם הכבש היה מחובר למזבח? פרט. לא אלא היה מופרד ממנו כמלוא חוט השערה.


כב.      להיכן היה מגיע הקצה התחתון של הכבש? עד אמה לפני קלעי חצר המשכן.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏